Eigenaar Marrumse paarden weigert mede­werking


17 december 2006
Amsterdam, 17 december 2006 - Direct nadat in november bleek hoe de ruim 150 paarden in de situatie terecht waren gekomen, waarin zij dagenlang opeen gepakt moesten doorbrengen op een modderig stukje land, heeft de Partij voor de Dieren de verantwoordelijken, te weten de eigenaar en landschapbeheerder It Fryske Gea, daarop aangesproken. Tevens heeft de partij op dat moment besloten een noodfonds in het leven te roepen om zo mogelijk de geredde paarden een zekere en rustige toekomst te kunnen bieden. Dat de Partij voor de Dieren hier allerminst gerust op was en is mag blijken uit het feit dat de dieren na hun redding weer zijn toevertrouwd aan de eigenaar en niet in beslag zijn genomen door de Algemene Inspectiedienst (AID) van het Ministerie van LNV. Dit terwijl de eigenaar blijk heeft gegeven van een ernstig verzaken van zijn zorgplicht voor deze dieren en er ook in het verleden vraagtekens zijn gerezen over zijn omgang met dieren.
Mede op ons verzoek heeft de AID naderhand alsnog besloten tot het uitvoeren van een onderzoek naar de gang van zaken in het buitendijkse gebied bij Marrum eind oktober/ begin november. Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd, maar heeft alleen betrekking op het ontstaan van het drama en niet op het feit of de eigenaar de paarden in zijn bezit mag houden. De dieren zijn en blijven zijn eigendom.
De Partij voor de Dieren heeft gezien haar wensen voor garanties voor de dieren en het oprichten van het noodfonds contact gezocht met It Fryske Gea en de eigenaar van de paarden om tot een bevredigende oplossing te komen waarin de paarden een goede toekomst tegemoet gaan en niet op een langdurig transport richting het Siciliaanse slachthuis gaan of anderszins in de handel terecht komen.
Wij moeten echter constateren dat er tot op heden geen bereidheid is bij de eigenaar om op een constructieve manier tot een oplossing te komen waarin wordt rechtgedaan aan hetgeen de paarden hebben moeten doorstaan en aan de massale verontwaardiging die zich in Nederland ontwikkelde. De reden die hiervoor wordt gegeven is dat de eigenaar het onderzoek van de AID wil afwachten voor tot verkoop aan wie dan ook wordt overgegaan. Hoewel er berichten in de media verschenen dat enkele paarden inmiddels verhandeld zouden zijn, blijkt de eigenaar van de paarden niet bereid tot overleg met ons.
Zonder deze bereidheid kunnen wij helaas geen actie ondernemen en wij verwachten ook niet dat deze bereidheid zich zal ontwikkelen. Vandaar dat wij hebben besloten om het geld dat in het noodfonds is gestort terug te storten naar de gevers. Gezien de administratieve kosten zal dit alleen gelden voor bedragen van €10,- of hoger. Het resterende bedrag zal ten goede komen aan Stichting de Paardenkamp, een opvanghuis voor oude en in beslag genomen paarden.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stelt kamervragen over MRSA besmetting onder varkenshouders

Amsterdam, 17 december 2006 - De Partij voor de Dieren heeft kamervragen gesteld over MRSA besmetting onder varkenshouders, z...

Lees verder

Dierwelzijn onderwerp in formatie

Dierwelzijn wordt een onderwerp in de formatie van een nieuw kabinet. Dat hebben fractievoorzitters Wouter Bos (PvdA) en Andr...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief