Partij voor de Dieren: Stel Syrische bevolking boven handel met Rusland en China


28 februari 2012

De Partij voor de Dieren wil dat de Nederlandse regering de handelsbetrekkingen met Rusland en China niet verder uitbreidt zolang deze landen weigeren stelling te nemen tegen het geweld van president Assad tegen de burgerbevolking van Syrië. Esther Ouwehand dient daar vanavond een motie over in tijdens het Tweede Kamerdebat over de komende Europese Top.

De Europese Raad zal later deze week waarschijnlijk een verklaring aannemen over Syrië. De Nederlandse regering vindt dat de EU het Syrische regime moet oproepen het geweld onmiddellijk te beëindigen, en dat president Assad moet opstappen. De Partij voor de Dieren sluit zich daarbij aan, maar wijst de regering ook op de nauwe relatie van Nederland met Rusland en China, landen die veroordeling van het geweld tegen burgers in Syrië door de VN-Veiligheidsraad tot nu toe blokkeren. Nederland wil dit schokkende feit niet bij haar handelspolitiek betrekken en ziet China en Rusland nog steeds als landen waarmee de handelsbanden steviger zouden moeten worden aangetrokken. Er staan ook voor dit jaar nog handelsmissies gepland naar zowel China als Rusland met als doel de kansen voor de export van Nederlandse (landbouw)producten te vergroten.

Esther Ouwehand: “De Syrische bevolking verdient onze volle steun en de Nederlandse regering moet dan ook consequenties verbinden aan de houding die Rusland en China hebben aangenomen in de VN-Veiligheidsraad. Het kan niet zo zijn dat Nederland zich aan de ene kant zegt in te zetten voor een einde aan het geweld tegen burgers in Syrië, en aan de andere kant de handelsrelaties verstevigt met de landen die het gewelddadige optreden van president Assad juist legitimeren. Zolang Rusland en China weigeren het geweld tegen de Syrische bevolking te veroordelen, moet Nederland afzien van uitbreiding van de handelscontacten. De handelsmissies naar Rusland en China moeten worden geschrapt.”

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief