Experts fileren Crisiswet


29 februari 2012

De Kamer begint vandaag aan de behandeling van het voornemen de Crisis- en herstelwet permanent te maken. Op initiatief van de Partij voor de Dieren horen de Kamerleden vandaag in een Rondetafelgesprek hoe deskundigen denken over het ingrijpende wetsvoorstel en het voornemen van het Kabinet om het tijdelijke karakter van de wet op te heffen.

De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van de crisis- en herstelwet, omdat daarmee 27 wetten voor milieu- natuur- en rechtsbescherming opzij worden gezet ten behoeve van de grijze economie. Onder het valse voorwendsel van ‘economisch herstel’ leidt de Crisis- en herstelwet tot regelrechte ecologische kapitaalvernietiging ten bate van meer asfalt, vliegreizen en gehaktballen. Daarbij gaat er ook een dikke streep door de fundamentele beginselen van onze rechtsstaat, want ook de rechtsbescherming van burgers, maatschappelijke organisaties en zelfs die van decentrale overheden –zoals gemeenten- zijn door dit kabinet overboord gegooid. De Partij voor de Dieren wil daarom dat de wet, die natuur en milieu hard treft en bezorgde burgers monddood maakt, wordt ingetrokken.

In de kritiek op de wet staat de Partij voor de Dieren allerminst alleen. Vele anderen, waaronder de Raad van State hebben eveneens pittige bezwaren tegen de wet. Over de werking van de wet, die onder het kabinet Balkenende tijdelijk werd ingevoerd, is nog maar heel weinig bekend. Nu het kabinet Rutte de wet permanent wil maken, ontbreekt een analyse van effecten. De wet was volgens de Raad van State bovendien slecht gemotiveerd, zo zou niet duidelijk zijn waaróm de wet permanent wordt gemaakt.

Tijdens het rondetafelgesprek zullen experts, wetenschappers en milieu- en bestuurskundigen hun commentaar leveren op de Crisiswet. Op uitnodiging van de Partij voor de Dieren komen prof. mr. dr. L.J.A. Damen en Mr. Selma van Velsen. Leo Damen is hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en zal ingaan op de gevolgen voor de rechtspositie van burgers en gemeenten. De Crisis- en herstelwet heeft de inspraak- en beroepsmogelijkheden ernstig ingeperkt, waardoor het voor omwonenden en belanghebbenden bijna onmogelijk is om protest aan te tekenen tegen projecten die onder de wet vallen. Mr. Selma van Velsen, expert op het gebied van het omgevingsrecht is lid van de Commissie voor de milieueffectrapportage en zal ingaan op de invloed van de wet op het milieu

Zie ook de eerdere bijdragen van de Partij voor de Dieren:

Klik hier voor de behandeling van de Crisis- en Herstelwet in de Eerste Kamer
Klik hier voor de behandeling van de Crisis- en Herstelwet in de Tweede Kamer eerste termijn,
Klik hier voor debehandeling van de Crisis- en Herstelwet in de Tweede Kamer tweede termijn.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: Stel Syrische bevolking boven handel met Rusland en China

De Partij voor de Dieren wil dat de Nederlandse regering de handelsbetrekkingen met Rusland en China niet verder uitbreidt ...

Lees verder

Rust voor drachtige zwijnen

Aan het doodschieten van drachtige en zogende zwijnen moet een einde komen. Tweede Kamerlid Anja Hazekamp heeft daarom sta...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief