Partij voor de Dieren pleit voor refe­rendum ESM-verdrag


28 februari 2012

De Partij voor de Dieren pleit ervoor een pas op de plaats te maken met de op hol geslagen Europese trein op het gebied van steunverlening aan zuidelijke landen, uitbreiding van de EU en de Schengenzone, ratificatie van het oncontroleerbare ESM-verdrag en de blinde keuze voor economische kortetermijnbelangen.

Esther Ouwehand drong er tijdens het debat over de komende Eurotop opnieuw op aan om een referendum te houden over het omstreden “Europees Stabiliteits Mechanisme” gelet op de vergaande consequenties voor de Nederlandse soevereiniteit. In Ierland heeft de regering inmiddels aangekondigd het ESM voor te leggen aan de Ierse bevolking. De Partij voor de Dieren wil dat ook in Nederland de bevolking zich kan uitspreken voordat de Kamer zich vastlegt op vergaande (financiële) afspraken over verdere overdracht van bevoegdheden naar Europa.

Tijdens het debat vroeg Esther Ouwehand ook aandacht voor het feit het Griekse ‘reddingsplan’ desastreus zal uitpakken voor natuur en milieu. Het Wereld Natuur Fonds trok onlangs aan de noodbel omdat de Griekse regering onder druk van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Europese Unie en de Europese Centrale Bank, die alle saneringsmaatregelen moeten goedkeuren, nieuwe bruinkolenmijnen moet gaan openen. Een voorstel van de Griekse regering om juist groene energie te stimuleren, is afgewezen door de trojka van IMF, EU en ECB. Ook het Griekse Groenfonds wordt vergaand uitgekleed. Extra wrang is dat de opgelegde maatregelen in strijd lijken met Europese verdragen voor de becherming van natuur en milieu. Ouwehand: “De Grieken hebben 15 jaar gevochten voor een fonds waarbij inkomsten uit milieuheffingen kunnen worden ingezet voor natuur en schone energie. En de Europese trojka heeft het binnen twee maanden ontmanteld. Onverteerbare dwangpolitiek op de korte termijn, die leidt tot een langdurige ramp voor mens, dier, natuur en milieu.”

Gerelateerd nieuws

Doel en daadkracht ontbreken in Nota Dierenwelzijn en Gezondheid

De Partij voor de Dieren brengt vandaag een ‘top 20’ uit van concrete maatregelen die het welzijn van dieren in Nederland a...

Lees verder

Partij voor de Dieren: Stel Syrische bevolking boven handel met Rusland en China

De Partij voor de Dieren wil dat de Nederlandse regering de handelsbetrekkingen met Rusland en China niet verder uitbreidt ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief