Partij voor de Dieren-senator Niko Koffeman voor­ge­dragen als lijst­trekker Eerste Kamer­ver­kie­zingen 2019


5 oktober 2018

Het partijbestuur van de Partij voor de Dieren draagt senator Niko Koffeman voor als lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen in 2019. De voordracht zal plaatsvinden op het partijcongres in december, waar de kandidatenlijst zal worden voorgelegd aan de leden. Koffeman is sinds 2007 lid van de Eerste Kamer.

Koffeman, die aan de wieg stond van de Partij voor de Dieren, heeft met zijn fractie die naast Koffeman bestaat uit het jongste Eerste Kamerlid Christine Teunissen, de thema’s dierenwelzijn, duurzaamheid, klimaatcrisis en vleesconsumptie indringend geagendeerd in de Eerste Kamer en daarbuiten.

Het kabinetsbeleid staat op tal van terreinen haaks op de uitgangspunten van de partij: duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Koffeman: ‘’De Partij voor de Dieren zal de doorslaggevende stem kunnen vormen bij veel wetgeving die door de Eerste Kamer beoordeeld moet worden op rechtmatigheid, handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid. Het kabinet Rutte zal naar verwachting haar meerderheid verliezen in de Senaat en zal dan heel goed moeten luisteren naar de Partij voor de Dieren en haar pleidooi voor dieren, natuur en milieu serieus moeten nemen. Waar alle andere partijen economische groei zien als de oplossing van vrijwel alle problemen, zien wij economische groei als de aanjager van de crises waarmee we te kampen hebben.”

Op basis van de huidige 5 zetels in de Tweede Kamer en peilingen waarin de partij op 8 Tweede Kamerzetels staat, is de verwachting dat de Partij voor de Dieren zeker een verdubbeling van de huidige twee zetels in de Eerste Kamer kan realiseren bij de komende verkiezingen op 27 mei 2019. De Partij voor de Dieren doet in alle provincies mee aan de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019.

Wij staan voor:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief