Klimaat­ak­koord strandt door polderen


28 september 2018

De klimaatplannen zijn weggesmolten tot een boterzachte inventarisatie van vrijblijvende intenties. Dat die niet door te rekenen zijn door de planbureaus verbaast de Partij voor de Dieren niet. “Het poldermodel heeft opnieuw alle gelegenheid geboden tot het saboteren van ambitieus klimaatbeleid”, concludeert PvdD-Kamerlid Lammert van Raan.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) presenteerden vandaag hun analyse van het Klimaatakkoord. Het PBL onderstreepte daarbij dat de brede welvaartsbaten ruimschoots opwegen tegen de kosten van de klimaatplannen. Van Raan: “Het zou het kabinet sieren als ze zou stoppen met het misleiden van het publiek over de kosten van de klimaattransitie. De kosten van niets doen zijn veel hoger. Het vooruitschuiven en afschuiven van Rutte III kan ons duur komen te staan.”

De lobby van Shell, LTO en VNO-NCW bracht het scenario van 55% CO2-reductie weer een stap verder weg. Van Raan: “De regering moet per direct stoppen met het beschermen van de grootste vervuilers. De fossiele industrie, luchtvaart en intensieve veehouderij zijn een blok aan het been van toekomstige generaties. Het is onaanvaardbaar dat de regering nog steeds alle taboes, inclusief de klimaatproblemen veroorzaakt door de veehouderij, in stand laat.”

Krimp veestapel
CDA, VVD, ChristenUnie én D66 blijven de intensieve veehouderij de hand boven het hoofd houden. Terwijl de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur al adviseerde dat het in het belang van het klimaat én de boer is om zo snel mogelijk te beginnen met de krimp van de veestapel. Het gebrek aan ambitie in deze sector dwarsboomt de maatregelen die nodig zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

Fossiele tegenlobby
Alle goede bedoelingen ten spijt, ook de onderhandelingen aan de industrietafel waren op voorhand gedoemd te mislukken met de actieve tegenlobby van de fossiele industrie aan tafel. Lammert van Raan: Het grootbedrijf mee laten beslissen over wetten en regels die hun kosten verhogen, gaat natuurlijk niet werken: je laat een overtreder ook niet meebeslissen over de hoogte van zijn straf.”, vervolgt Van Raan. “Of zoals oud-kroonlid van de Sociaal Economische Raad, Klaas van Egmond terecht concludeerde: Polderen is saboteren.”

Eveneens aan de mobiliteitstafel is het niet gelukt om tot zinnige keuzes te komen. Autopartijen als VVD en CDA zullen over de brug moeten komen met steun voor échte verduurzaming zoals het sturen op andere mobiliteitskeuzes. Een groot gebrek is bovendien dat de luchtvaart en internationale scheepvaart nog steeds kunnen wegkomen met hun niet-duurzame verdienmodel.

De oproep van Ed Nijpels, voorzitter van het overlegorgaan rond de klimaattafels, was niet mis te verstaan: het belastingstelsel moet worden herzien om afscheid te kunnen nemen van fossiele brandstoffen. Stimuleer duurzaam gedrag en laat de vervuiler betalen.
De Partij voor de Dieren is ervan overtuigd dat alleen aanzienlijke politieke klimaatverandering kan leiden tot het behalen van de in Parijs overeengekomen doelstellingen.