Kamer­vragen over uitbraak Kleb­siella-bacterie in Maas­stad­zie­kenhuis


25 juli 2011

Naar aanleiding van een uitbraak van de mulitresistente bacterie Oxa-48 Klebsiella in het Rotterdamse Maasstadziekenhuis en revalidatiecentrum Rijndam heeft Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren Kamervragen gesteld over het mogelijke verband tussen de resistentie van deze bacterie en het antibioticagebruik bij behandeling van bacteriële uierontsteking bij koeien.

Uit een nieuwsbericht uit het dagblad Metro bleek dat de bacterie recentelijk is aangetroffen bij twee patiënten van revalidatiecentrum Veendam. Eerder werd al bekend dat in het Maasstadziekenhuis in Rotterdam patiënten besmet zijn met de bacterie.

Omdat de Klebsiella Oxa-48, een variant van de Klebsiella pneumoniae, resistent is tegen bijna alle vormen van antibiotica is het moeilijk om een infectie met deze bacterie te behandelen. De Partij voor de Dieren vraagt de regering of er een verband is tussen de multiresistentie van de bacterie in het Maasstadziekenhuis en het overmatig gebruik van antibiotica bij de behandeling van koeien met een bacteriële uierontsteking. Als gevolg van de hoge melkgift van koeien is uierontsteking een veel voorkomend probleem in de huidige melkveehouderij.

Het frequente gebruik van antibiotica in de bio-industrie en het mogelijke verband met de resistentie van bacteriën is door de Partij voor de Dieren al meerdere malen onder de aandacht gebracht bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie.

Vragen over de EHEC-bacterie
Vragen over vermindering van het antibioticagebruik in de veehouderij

Vragen over het verzwijgen van antibioticagebruik door varkensboeren

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief