Partij voor de Dieren roept partij­leiders op voor­af­gaand aan slotdebat


28 februari 2011

Het Kort Geding van de Partij voor de Dieren tegen de NOS diende vandaag bij de rechtbank in Amsterdam, maar heeft tot teleurstelling van de Partij voor de Dieren niet geleid tot een uitspraak die de NOS verplicht alsnog ruimte te maken bij het slotdebat voor de uitgesloten partijen Partij voor de Dieren en SGP.

Volgens de rechter is het ‘aannemelijk is dat de Partij voor de Dieren er een groot belang bij heeft dat zij haar politieke stellingen op de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen gelijktijdig met andere partij die voor dat debat zijn uitgenodigd onder de aandacht van het publiek kan brengen’. De rechter gaf daarnaast aan dat het aannemelijk is dat deelname aan het debat van invloed is op de definitieve keuze van de kiezer om op een bepaalde partij te stemmen of juist niet.

De rechter oordeelde echter dat het op grond van journalistieke vrijheid aan de NOS is hoe zij een debat organiseert en het niet aan de rechter is om ‘in de plaats te treden van de programmamaker’. Volgens de rechter is er geen sprake is van onrechtmatig handelen door de NOS en is het ‘gehanteerde criterium voor deelname aan het televisiedebat voldoende duidelijk en neutraal’. De NOS is daarom niet verplicht de Partij voor de Dieren uit te nodigen voor het slotdebat van 1 maart.

Demonstratie

De Partij voor de Dieren zal dinsdagavond 1 maart, voorafgaand aan het NOS slotdebat waaraan slechts 8 van de 10 fractievoorzitters uit de Tweede Kamer mogen deelnemen van de NOS, haar ongenoegen kenbaar maken tegen haar uitsluiting. Leden van de Partij voor de Dieren zullen voorafgaand aan het NOS debat gemuilkorfd demonstreren bij de ingang van studio Baarn.

Marianne Thieme: “de NOS heeft zichzelf een brevet van onvermogen gegeven door te stellen dat ze niet in staat is een hanteerbaar en uitzendbaar debat te organiseren met 10 deelnemers. Mogelijk moet de NOS haar licht eens opsteken bij de voorzitter van de Tweede Kamer die voortdurend debatten met 10 deelnemers organiseert en nog nooit heeft gedacht aan uitsluiting van een deel van de partijen. Het vonnis van de rechter ontslaat de NOS geenszins van haar verplichting tot pluriforme aandacht voor alle politieke stromingen die gekozen zijn.”

Marianne Thieme vraagt alle lijsttrekkers die wel aan het debat deelnemen “een avondje op de dieren te passen”. ”Wie weet bevalt het wel zozeer dat ze de smaak te pakken krijgen.” Fractievoorzitter Marianne Thieme wijst erop dat partijen op dit moment over elkaar heen buitelen om diervriendelijke voorstellen te doen in de vorm van een megastallenverbod, vrije uitloopmogelijkheden voor dieren etc. Thieme: “We zijn blij met elk diervriendelijk of natuurvriendelijk voorstel dat andere partijen doen, maar we zullen ze er wel blijvend aan herinneren dat voorstellen in verkiezingstijd niet vrijblijvend kunnen zijn. Zo noemde GroenLinks het voorstel om dierenrechten op te nemen in de grondwet in 2008 ‘rijp om behandeld te worden in de Tweede kamer’, maar is het daar nog steeds niet van gekomen. En zo pleitte de PvdA in 2004 kort voor de verkiezingen voor het wettelijk vastleggen van 5 vrijheden voor dieren, maar is dat nog steeds niet gebeurd. Ook de plannen van het kabinet om een dierenpolitie in te voeren, lijken geen hoge prioriteit te hebben.

Over de uitspraak van de rechter zegt Thieme: “We moeten de overwegingen van de rechtbank nog zorgvuldig bestuderen, maar de discussie over het muilkorven van politieke partijen in het debat is hiermee zeker niet tot een einde gekomen.”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief