Partij voor de Dieren roept land­bouw­mi­nister naar de Kamer wegens gecon­sta­teerde dieren­wel­zijns­pro­blemen bij ritueel slachten


17 maart 2008

Brandbrief van dierenartsen over misstanden rituele slacht kan niet genegeerd worden

De Partij voor de Dieren wil van minister Verburg van LNV weten waarom ze nog steeds niet is overgegaan tot een verbod op het onverdoofd ritueel slachten in Nederland. De Partij voor de Dieren heeft hier het afgelopen jaar verscheidende malen op aangedrongen en moties voor een dergelijk verbod ingediend. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde trekt nu ook de conclusie dat het onverdoofd ritueel slachten het welzijn van de slachtdieren op een onaanvaardbare wijze aantast. Dierenartsen geven aan dat het onverdoofd ritueel slachten onnodig veel stress veroorzaakt, vaak onoordeelkundig gebeurt en buiten aanwezigheid van een keuringsarts. Dit is voor de Partij voor de Dieren alle reden om de minister naar de Kamer te sommeren.

Nederland heeft zich ontwikkeld tot exporteur van vlees van dieren die onverdoofd geslacht zijn. Mede doordat deze vorm van slachten in veel anderen landen verboden is. Jaarlijks worden in Nederland circa 2 miljoen dieren op deze wrede manier om het leven gebracht. Ook blijkt ritueel geslacht vlees vaak als gewoon vlees te worden verkocht en is de consument niet op de hoogte van de wijze waarop het dier is gedood. Slachthuizen die zich toeleggen op het ritueel slachten kunnen flink op de kosten besparen als zij de wettelijk verplichte verdoving om ‘godsdienstige’ reden achterwege mogen laten.

De Partij voor de Dieren heeft zich eerder al bij herhaling ingezet voor een verbod op het onverdoofd ritueel slachten, maar haar voorstellen strandden tot nu toe op de weigering van de Partij van de Arbeid om een dergelijk verbod te steunen waardoor een Kamermeerderheid uitbleef. Ook minister Verburg voelt weinig voor een dergelijk verbod omdat ze meent dat de vrijheid van godsdienst in het geding zou zijn.

De Partij voor de Dieren bestrijdt dat. In de periode waarin de religieuze regels ten aanzien van de slacht bedacht werden waren er nog geen methoden voor bedwelming beschikbaar die aanvaardbaar zijn voor bepaalde religies. Een aantal jaren geleden is door onderzoeker Haluk Anil van de Universiteit van Bristol vastgesteld dat er geen enkele religieuze reden is tegen het toepassen van een verdoving tijdens het ritueel slachten. De organisatie Islamic Concerns geeft zelfs aan dat onverdoofd ritueel slachten op de wijze zoals die op dit moment wordt gehanteerd eerder in strijd is met de Koran dan voorgeschreven.

Zo verbiedt de Koran dat slachtdieren getuige zijn van de slacht van andere dieren en is voorgeschreven dat ‘halal’ vlees afkomstig dient te zijn van dieren die een ‘eerbaar leven’ hebben gehad.

De Partij voor de Dieren gaat ervan uit dat de oproep van de KNMD nieuwe kansen biedt om eindelijk te komen tot een verbod op het wrede onverdoofd ritueel slachten. De Partij vindt dat minister Verburg de godsdienstvrijheid ten onrechte als argument hanteert en zou moeten inzien dat het dierenleed dat veroorzaakt wordt niet acceptabel is.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief