Flora- en Faunawet door Veerman afge­schoten


1 maart 2005

In de Staatscourant is onlangs een aantal wijzigingen op de Flora- en Faunawet gepubliceerd. De Flora- en Faunawet zou de planten en dieren in de vrije natuur moeten beschermen. Met de wijziging die nu is doorgevoerd wordt de administratieve lastendruk verlicht doordat het dier minder beschermd wordt. Kraaien, vossen en reeen krijgen het weer veel moeilijker om te overleven.

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat voor regelmatig terugkerende werkzaamheden, zoals onderhoud aan vaarwegen of het maaien van graslanden, niet meer steeds opnieuw een ontheffing hoeft worden aangevraagd. Hiervoor treedt een vrijstellingsregeling in werking. De criteria die zijn gehanteerd bij het opstellen van de vrijstellingsregeling zijn de zeldzaamheid van soorten en de ingrijpendheid van activiteiten. Hoe zeldzamer de soort en hoe ingrijpender de activiteit, hoe strikter het beschermingsregime. Om gebruik te kunnen maken van de vrijstellingsregeling is in een aantal gevallen een gedragscode nodig. In deze gedragscode beschrijft degene die aan het werk wil in de openbare ruimte hoe schade aan beschermde dieren en planten wordt voorkomen of tot een minimum wordt beperkt. Deze gedragscode moet worden goedgekeurd door de minister van LNV.

Het ministerie roept van de daken dat het trots is op de vermindering van het aantal regels. Terwijl dit in feite betekent dat dieren minder bescherming hebben. Dit kabinet heeft niets, maar dan ook niets op met welzijn en rechten van dieren.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief