Partij voor de Dieren richt regionale werkgroep op in Friesland


24 januari 2006

Heerenveen, 24 januari 2006 - De snelst groeiende politieke partij van Nederland, de Partij voor de Dieren, heeft sinds deze week ook een werkgroep in Friesland. De belangrijkste doelstelling van de werkgroep is de Partij voor de Dieren te profileren in Friesland met als hoogtepunt de beoogde Tweede Kamer verkiezingen in 2007. De werkgroep gaat zich verder bezig houden met het opkomen voor de belangen van dieren waarbij gemeentelijke en/of provinciale besluitvorming een rol speelt. Ook wil de werkgroep proberen de diverse dierenwelzijnorganisaties in Friesland bij elkaar te brengen om zo een hecht netwerk te vormen.

Voor de Partij voor de Dieren zijn inmiddels 10 regionale werkgroepen opgericht die op termijn zullen uitgroeien tot afdelingen. De werkgroepen bestaan uit actieve leden van de partij en ondersteunen het partijbureau om de Partij voor de Dieren onder de aandacht van het kiezende publiek te brengen. Daarnaast houden werkgroepen lokale actualiteiten in de gaten en ondernemen indien nodig actie. Werkgroepen komen ongeveer een keer per maand bijeen. Iedere werkgroep heeft een eigen voorzitter die ook contactpersoon is voor het partijbureau.

De Partij voor de Dieren wil de positie van dieren in onze samenleving verbeteren en komt op voor de zwaksten, de stemlozen in onze maatschappij, de dieren. Het programma van de PvdD is gebaseerd op de visie dat dieren, net als mensen, levende wezens zijn met bewustzijn en gevoel en daarom net als mensen het morele recht hebben op een respectvolle behandeling door de mens. Dit houdt in dat zowel in het wild levende als gehouden dieren naar hun eigen aard moeten kunnen leven en niet zonder een noodzakelijk of redelijk doel door de mens in hun welzijn mogen worden aangetast. Beschaving uit zich in de wijze waarop mensen met andere levende wezens op deze aarde en met de natuurlijke omgeving in het algemeen omgaan.

Het ledental van de PvdD is het afgelopen jaar gestegen met ruim 600, een spectaculaire toename van 33%. De ledenwinst van de Partij voor de Dieren is ongekend voor een jonge, buitenparlementaire partij en geeft aan dat Nederland klaar is voor een doorbraak in de strijd voor de rechten van dieren.

Persinfo: Annemieke Poutsma, voorzitter PvdD-werkgroep Friesland, via het partijbureau: 020 623 6551

Friese leden van de Partij voor de Dieren die actief willen worden binnen de werkgroep kunnen voor meer informatie een e-mail sturen naar info@partijvoordedieren.nl met als onderwerp "Actief voor de PvdD in Friesland".

Link: Partij voor de Dieren verreweg snelst groeiende politieke partij van Nederland

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief