Partij voor de Dieren publi­ceert Europees verkie­zings­pro­gramma in eenvoudige taal


15 mei 2014

De Partij voor de Dieren heeft, net als bij vorige verkiezingen, een verkort en eenvoudiger verkiezingsprogramma gepubliceerd. De partij vindt het belangrijk dat ook burgers met een licht verstandelijke beperking een afgewogen keuze kunnen maken. In deze versie van het verkiezingsprogramma is ook gebruik gemaakt van pictogrammen.


Bij iedere verkiezing verdwijnen duizenden stempassen van kiezers met een verstandelijke beperking in de afvalbak, omdat familie of begeleiders niet weten hoe ze hier het beste mee om moeten gaan. Dat is jammer, want veel mensen met een verstandelijke beperking willen hun mening wel degelijk omzetten in een politieke keuze. Daarbij is het echter belangrijk dat de informatie op een passende wijze wordt aangereikt. Daarom maakte de Partij voor de Dieren voor vorige verkiezingen ook een aangepast verkiezingsprogramma.

In een aantal instellingen worden politieke caf├ęs georganiseerd of wordt op andere manieren aandacht besteed aan de verkiezingen. Ook daarbij is het zinvol als verkiezingsprogramma's in een eenvoudigere versie toegankelijk zijn.

Het programma is hier te downloaden.

Voor blinden en slechtzienden heeft de Partij voor de Dieren hier een gesproken versie van het volledige, reguliere verkiezingsprogramma beschikbaar.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief