Partij voor de Dieren presen­teert tweede Parle­mentair Jaar­verslag


19 november 2008

Verantwoording Kamerwerk in boekwerk van ruim 900 pagina’s

Vandaag, bijna twee jaar na ons entree in het parlement, presenteren wij ons tweede Parlementaire Jaarverslag over het werk dat de Partij voor de Dieren in het parlement heeft verricht. In het jaarverslag laten wij zien welke ontwikkelingen er in gang zijn gezet richting een meer diervriendelijke politiek. Verder is een overzicht opgenomen van de ingediende moties en de gestelde Kamervragen met de antwoorden van de regering. Marianne Thieme zal tijdens de perspresentatie ook laten zien hoe de partij erin is geslaagd het thema dierenwelzijn tot één van de meest besproken politieke en maatschappelijke thema’s van het afgelopen jaar te maken.

Het jaarverslag, waarschijnlijk het meest omvangrijke dat ooit door een politieke partij is gepresenteerd, bestaat uit 908 pagina’s. Het Parlementair Jaarverslag wordt aangeboden aan het publiek. Een online versie is gratis te downloaden via onze website (Klik hier voor de korte versie en hier voor de lange versie) en een ambachtelijk ingebonden gelimiteerde versie van het boek is via de webwinkel voor € 425,- te verkrijgen (isbn 978-90-812597-2-9). Het overzicht van alle Kamervragen en antwoorden, alsmede alle ingediende moties worden voorafgegaan door een politieke beschouwing. Daarin wordt een toelichting gegeven op het werk dat de Kamerleden het afgelopen jaar hebben verricht op de thema’s die voor de Partij voor de Dieren belangrijk zijn. Ook komt de samenhang die de Partij voor de Dieren ziet tussen kredietcrisis, klimaatcrisis, zoetwatercrisis, voedselcrisis,valutacrisis en dierziektencrises aan de orde en de wijze waarop de crises kunnen worden aangewend om een andere koers in te zetten.
De Partij voor de Dieren is de eerste partij in de wereldgeschiedenis die in een nationaal parlement primair opkomt voor de belangen van dieren. Omdat velen onwennig blijken te staan tegenover dit concept, zowel binnen als buiten de Kamer, past het ons een heldere verantwoording te leveren aan onze bijna 200.000 kiezers en andere belangstellenden. Tijdens de perspresentatie zal Marianne Thieme aan één van de pioniers uit de dierenrechtenstrijd, ds. Hans Bouma, nu bestuurslid van de Partij voor de Dieren, het eerste exemplaar van het lijvige jaarverslag uitreiken.

Lees hier de speech van Marianne Thieme tijdens de perspresentatie.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief