Partij voor de Dieren presen­teert kandidaat lijst­trekker en concept­ver­kie­zings­pro­gramma voor EU


3 maart 2014

De Partij voor de Dieren draagt Anja Hazekamp voor als lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Tijdens het partijcongres op 30 maart zal haar kandidatuur aan de leden worden voorgelegd. Anja Hazekamp is sinds 2007 Statenlid in de provincie Groningen. Zij is biologe en werkzaam bij stichting AAP. Begin 2012 was ze tijdens het zwangerschapsverlof van Marianne Thieme tijdelijk Tweede Kamerlid.
De partij heeft vandaag ook haar conceptverkiezingsprogramma gepresenteerd met de titel ‘Weerwoord aan Brussel’.

Anja Hazekamp: “De groene eurokritiek van de Partij voor de Dieren is een nieuw fenomeen en verschilt wezenlijk van de eurokritische houding van andere partijen. Dit omdat onze kritiek op de EU niet voortkomt uit nationalisme of eigenbelang, maar is gebaseerd op het algemene belang van duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Wij zijn wars van voldongen feiten politiek. Wars van het idee dat landbouw- en visserijsubsidies een gegeven zouden zijn, dat de euro als mislukt monetair project geen alternatief zou kunnen krijgen. Dat het ESM of de bankenunie vanzelfsprekendheden zijn of dat de soevereiniteit van de lidstaten en de feitelijke opheffing van nationale parlementen niet meer dan een formaliteit zouden zijn.”

De Partij voor de Dieren is warm pleitbezorger van internationale samenwerking, maar is kritisch over de huidige, ondemocratische vorm van de Europese Unie. Veel mensen hebben een ongemakkelijk gevoel over de invloed van de EU op hun land. De Partij voor de Dieren begrijpt dat ongemak. Democratische internationale samenwerking kan verbetering opleveren voor mensen, dieren, natuur en milieu. Maar daarvan is nu nauwelijks sprake.

Het huidige Europa sluit dieren massaal op in megastallen, roeit plant- en diersoorten uit, plundert zeeën en ontwricht ecosystemen wereldwijd. De grootste kostenposten van de EU zijn al jaar en dag de landbouw- en visserijsubsidies. De plofkippenindustrie voert er promotiecampagnes mee en het stierenvechten wordt erdoor in stand gehouden. Op kosten van belastingbetalers raken de zeeën verder leeggevist en komen ontwikkelingslanden in de problemen door de Europese producten die op hun markten worden gedumpt. Intussen zucht Europa onder de gevolgen van de invoering van de euro en de ondoordachte uitbreiding met landen die daar niet klaar voor waren. En dat terwijl lidstaten steeds meer van hun bevoegdheden aan Brussel kwijtraken zonder dat burgers daarin worden gekend.

Lidstaten moeten hun autonomie behouden op het gebied van monetaire beleidsbeslissingen en er moeten alternatieven voor de gemeenschappelijke munt onderzocht worden die zorgen dat die niet langer fungeert als een splijtzwam tussen de lidstaten. Als er sprake is van overdracht van bevoegdheden aan de EU moet eerst de burger geraadpleegd worden via een referendum. Via de afschaffing van de kostbare landbouw- en visserijsubsidies kan Europa tot de helft goedkoper worden.

Mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid zullen de uitgangspunten van beleid moeten vormen.

Het conceptverkiezingsprogramma en de conceptkandidatenlijst worden aan de leden voorgelegd en vastgesteld op het partijcongres op 30 maart.

Het conceptverkiezingsprogramma vindt u hier.
De conceptkandidatenlijst vindt u hier.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren in actie voor gifvrije fietsroutes in Gelderland

De Partij voor de Dieren heeft vandaag actie gevoerd voor gifvrije fietsroutes in Gelderland. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand...

Lees verder

Partij voor de Dieren in actie: red de bomen in de Oostpolder

De Partij voor de Dieren is gisteren in de bres gesprongen voor bijna 100 bomen in de Oostpolder naast de rotonde bij Gouwest...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief