Partij voor de Dieren in actie voor gifvrije fiets­routes in Gelderland


25 februari 2014

De Partij voor de Dieren heeft vandaag actie gevoerd voor gifvrije fietsroutes in Gelderland. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand riep het Assel in Apeldoorn en de Rijnstraat in Eck en Wiel (gemeente Buren) symbolisch uit tot gifvrije fietspaden. Het Kamerlid wil samen met de Gelderse gemeenteraadsleden Harry Voss (Apeldoorn) en Joop de Jonge (Buren) de aandacht vestigen op de gevaren van de bestrijdingsmiddelen in de Gelderse fruitteelt en akkerbouw voor omwonenden en passanten. Kinderen en volwassenen moeten veilig naar werk of school kunnen fietsen zonder gifdampen in te ademen onderweg, vindt de Partij voor de Dieren. Daarom moet er een spuitverbod komen langs drukke fietsroutes.


Esther Ouwehand en Harry Voss roepen Het Asselt uit tot gifvrij fietspad
In Gelderland wordt veel landbouwgif gebruikt. Telers in de Betuwe bespuiten hun fruitbomen regelmatig met bestrijdingsmiddelen, in veel gevallen vlak naast een drukbefietste dijk of woonhuizen, zoals in Buren het geval is. De verwaaiïng en verneveling van deze gifstoffen kunnen risico’s opleveren voor omwonenden en passanten, zo concludeerde de Gezondheidsraad in een recent rapport. Bestrijdingsmiddelen kunnen ernstige ziektes veroorzaken, zoals vruchtbaarheidsstoornissen, verschillende vormen van kanker en aandoeningen van het zenuwstelsel. Met name kinderen en zwangere vrouwen lopen gevaar, omdat (ongeboren) kinderen extra gevoelig zijn voor de toxische stoffen. De Gezondheidsraad vindt dan ook dat er geen gif meer mag worden gespoten in de buurt van plekken waar mensen wonen, kinderen spelen en voorbijgangers ongewild in aanraking kunnen komen met het gif.

De Partij voor de Dieren, die om het rapport had gevraagd, vindt dat de overheid de aanbevelingen van de Gezondheidsraad snel moet overnemen. In Eck en Wiel betekent dat onder meer het invoeren van een spuitverbod langs Rijnstraat naar het Eiland van Maurik en andere drukke routes waar dagelijks bewoners en recreanten, kinderen en volwassenen fietsen naar school, werk, camping en supermarkt. Bovendien is het hard nodig om telers strenger te controleren en te beboeten bij overtredingen. Een derde van de fruittelers in Nederland gebruikt nog steeds verboden middelen. Dit vormt een extra risico voor de gezondheid van omwonenden en passanten.

Harry Voss, gemeenteraadslid in Apeldoorn, wil in ieder geval dat er een spuitverbod komt langs het Assel. Deze route in het buurtschap is een druk knooppunt voor fietsers en een pleisterplaats voor recreanten. Op het terrein van de Paters Salesianen van Don Bosco, pal naast de route, worden echter lelies geteeld. Lelies zijn berucht om de massieve hoeveelheden gifstoffen die bij de teelt worden gebruikt en uitwaaieren naar de omgeving. Regelmatig doen zich incidenten voor rond lelievelden, zoals met het omstreden grondontsmettingsmiddel Metam-natrium dat omwonenden ernstige longproblemen heeft bezorgd.

Om de oproep van de Gezondheidsraad kracht bij te zetten, heeft de Partij voor de Dieren de genoemde paden symbolisch uitroepen tot gifvrije fietsroute als opmaat naar snelle bescherming van omwonenden en passanten tegen landbouwgif. Ook woonhuizen, tuinen, scholen en speelplaatsen zullen moeten worden gevrijwaard van gifdampen. Bovendien moeten de gevaarlijkste stoffen, zoals Metam-natrium, onmiddellijk van de markt.

De actie van Ouwehand, De Jonge en Voss is onderdeel van de langer lopende campagne van de Partij voor de Dieren en omwonendenorganisatie Bollenboos tegen het grootschalige gifgebruik in de Nederlandse landbouw. Vanwege de grote zorgen bij omwonenden, die tot dan toe nergens met hun klachten terecht konden, richtten zij het meldpunt Gifklikker.nl op. Sinds de lancering in april vorig jaar zijn honderden meldingen gedaan door mensen die kampen met gezondheidsklachten en bezorgdheid over het gif waar zij ongevraagd aan worden blootgesteld. Ook uit de provincie Gelderland kwamen verontrustende meldingen binnen op Gifklikker.nl. De meldingen worden later dit jaar gebundeld tot een zwartboek. Het zwartboek zal worden overhandigd aan het kabinet om de regering te manen snel het gifgebruik aan banden te leggen ter bescherming van omwonenden en passanten.

Lees ook wat De Gelderlander schreef over de actie in Buren.

Esther Ouwehand en Joop de Jonge roepen het fietspad bij de Rijnstraat en Wielseweg in Eck en Wiel uit tot gifvrij fietspad.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief