Partij voor de Dieren presen­teert eerste multi­me­diale partij­pro­gramma ter wereld


25 juni 2012

De Partij voor de Dieren heeft vandaag haar concept van het eerste multimediale partijprogramma ter wereld gepresenteerd. Een programma dat met behulp van QR codes en hyperlinks voorzien is van koppelingen aan een groot aantal beeldfragmenten, rapporten en achtergrondartikelen die tijdens het lezen te raadplegen zijn via smartphone, computer of tablet. De titel van het programma luidt: “Hou vast aan je idealen, laat ze niet wegcijferen”.

De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. De economie is in de greep geraakt van monetaire vraagstukken. Geld regeert; alles wat werkelijk waarde heeft wordt hieraan ondergeschikt gemaakt. De dieren en de natuur zijn verworden tot een product met een prijs. Zelfs de verlangens en zorgen van mensen worden vooral uitgedrukt in geld. Deze eenzijdige benadering staat de noodzakelijke koerswijziging in de weg. De huidige crises kunnen niet worden opgelost met symptoombestrijding - maar vergen radicaal andere keuzes.

Marianne Thieme: “De Partij voor de Dieren is nog niet groot, maar is wél de sterkst groeiende politieke beweging van Nederland. We denken fundamenteel anders dan de traditionele politieke partijen. Wij willen af van het single-issue denken dat de westerse mens en z’n geld centraal stelt bij elke beslissing.”

Uit het nieuwe verkiezingsprogramma spreekt de ambitie een groter publiek bekend te maken met het feit dat de Partij voor de Dieren de groenste en meest hervormingsgezinde agenda heeft.

klik hier voor het lezen van het verkiezingsprogramma.

Klik hier voor een overzicht van de fiscale vergroeningen uit het verkiezingsprogramma

Gerelateerd nieuws

Thieme wil parlementaire enquête Q-koorts

Marianne Thieme pleit voor een parlementaire enquête naar de manier waarop de rijksoverheid met de Q-koortsuitbraak is omgega...

Lees verder

Slachtoffers Q-koorts spreken in de Kamer

De slachtoffers van de Q-koortsuitbraak - verenigd in de stichting Q-uestion - hebben op 27 juni de gelegenheid om te spre...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief