Partij voor de Dieren presen­teert concept verkie­zings­pro­gramma en concept kandi­da­ten­lijst


14 september 2006

Amsterdam, 14 september 2006 – Vandaag heeft de Partij voor de Dieren haar concept verkiezingsprogramma en haar concept kandidatenlijst voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer gepresenteerd in Perscentrum Nieuwspoort. Karen van Holst Pellekaan heeft het eerste exemplaar van het verkiezingsprogramma in ontvangst genomen uit handen van Marianne Thieme, voorzitter van de Partij voor de Dieren. Karen van Holst Pellekaan is samen met onder andere Kees van Kooten, Belinda Meuldijk, Maarten ’t Hart en Georgina Verbaan één van de prominente Nederlanders die de doorbraak van de Partij voor de Dieren steunt als lijstduwer bij de komende Kamerverkiezingen.

Het programma van de Partij voor de Dieren heet “220x liever …” en maakt duidelijk waar de verbeterpunten ten aanzien van het huidige beleid gezocht zullen moeten worden vanuit de optiek van de PvdD. De gepresenteerde 220 verbeterpunten hebben niet alleen betrekking op de rechten en het welzijn van dieren, maar ook op een aangenamere samenleving en het beschermen van natuur en milieu.

In het programma van de Partij voor de Dieren wordt onder meer gepleit voor een einde aan de bio-industrie, een sterke vermindering van het aantal dierproeven en een betere aanpak van dierenmishandeling, maar biedt ook creatieve oplossingen voor bijvoorbeeld het bouwen in de groene ruimte zonder dat de leefomgeving wordt aangetast. Verder pleit de PvdD voor meer handen aan het bed, herstel van het vakonderwijs en het centraal stellen van de leerling in plaats van het budget of het leerplan. Tevens wordt gepleit voor verbetering van de financiële situatie van studenten en behoud van de AOW voor de huidige generatie senioren.

De Partij voor de Dieren heeft grote ambities en verwacht als eerste partij met dierenrechten als belangrijkste thema door te breken in een nationaal parlement. Dat zal een wereldprimeur zijn. In 2004 haalde de Partij voor de Dieren tijdens de verkiezingen voor het Europese parlement al 3,2% van de stemmen, in Amsterdam zelfs 6,5%. Nu de partij via enkele sponsors kan beschikken over een substantieel verkiezingsbudget, is de verwachting dat de doorbraak ophanden is.

Het conceptverkiezingsprogramma en de conceptkandidatenlijst van de PvdD zijn vanaf vandaag te vinden op de website van de partij: www.partijvoordedieren.nl

Klik hier voor de presentatie, het conceptverkiezingsprogramma en de conceptkandidatenlijst

Copyright Rob Voss, www.robvoss.nl

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren-jongerenorganisatie PINK! opgericht

Moederpartij biedt PINK-voorzitter landelijke abricampagne aan voor werving jongeren. Amsterdam, 12 september 2006 - Voorzit...

Lees verder

Kees & Kasper van Kooten brengen radioverslag Prinsjesdag voor Partij voor de Dieren

Amsterdam, 18 september 2006 - Op dinsdag 19 september, Prinsjesdag, zal Kees van Kooten verslag doen van de gebeurtenissen o...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief