Doel en daad­kracht ontbreken in Nota Dieren­welzijn en Gezondheid


27 februari 2012

De Partij voor de Dieren brengt vandaag een ‘top 20’ uit van concrete maatregelen die het welzijn van dieren in Nederland aanmerkelijk kunnen verbeteren. De partij komt met dit voorstel naar aanleiding van de langverwachte maar zeer teleurstellende Nota Dierenwelzijn en Gezondheid, die staatssecretaris Bleker eind vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De summiere nota – slechts twintig kantjes met het karakter van een vlugschrift – mist visie, inhoud en daadkracht: geen enkele concrete maatregel wordt genoemd die het welzijn van dieren structureel zal verbeteren. De nota stelt geen concrete doelen of streefdata. Veel van de maatregelen voorgesteld door voormalig minister Verburg zijn onder staatssecretaris Bleker volledig van de radar verdwenen.

Met onderstaande top 20 geeft de Partij voor de Dieren de staatsecretaris concrete handvatten om het dierenwelzijn in Nederland te verbeteren. Fractievoorzitter Esther Ouwehand: “Deze lijst is slechts een voorproefje van de honderd kritiekpunten die we op deze nota hebben. Als staatssecretaris Bleker de ambitie uitspreekt de ‘Obama’ van alle dieren te willen zijn, zal hij met meer moeten komen dan een warrig bundeltje voornemens die niet eens goed te noemen zijn. De staatssecretaris laat het welzijn van dieren volledig over aan het bedrijfsleven, waarmee dieren andermaal speelbal worden van economisch gewin”.

De Tweede Kamer heeft bijna anderhalf jaar moeten wachten op twintig bladzijdjes van staatssecretaris Bleker over het welzijn van 500 miljoen dieren. Omdat hij met lege handen komt, biedt de Partij voor de Dieren hem de eerste twintig maatregelen, die de maatschappelijk gewenste respectvolle omgang met dieren dichterbij brengt.

Top 20 concrete maatregelen:

1. Verbod op de megastal
Er moet een maximale groepsgrootte komen voor het houden van dieren afgestemd op de sociale vermogens en behoeften van een dier.

2. Honderd procent overheidstoezicht op diertransporten
Het moet afgelopen zijn met de aanhoudende misstanden bij diertransporten. De overheid zorgt daarvoor.

3. Verbod op dolfinaria
Dolfinaria worden omgevormd tot opvangcentra voor zeedieren in nood, gericht op het terugzetten van deze dieren in zee.

4. Einde aan het waterbad als slachtmethode
Hoewel drie jaar geleden wetenschappelijk werd aangetoond dat miljoenen kippen onvoldoende bedwelmd aan de slachtlijn worden gehangen, omdat voor veel kippen de elektrische stroom niet voldoende bleek om buiten bewustzijn te raken, is deze zogenaamde ‘waterbadmethode’ nog steeds de dagelijkse praktijk.

5. Importverbod bont en verplichte etikettering van dierlijke herkomst
Ondanks het enorme dierenleed in deze industrie is de verkoop ervan gestegen. Veelal zijn mensen zich niet bewust van het feit dat het bontkraagje of bontmuts geen textiel is. Er dient onmiddellijk een plicht tot etiketting van bont te komen, zodat de consument weet dat het product delen bevat die niet van textiel zijn, maar een dierlijke herkomst hebben.

6. Einde aan de plofkip
Kuikens worden nu in 6 weken zo volgepropt met voer, dat zij door hun poten zakken of letterlijk dood neervallen om aan de vraag van goedkoop kippenvlees te voldoen waarmee supermarkten kunnen stunten. Veehouders mogen enkel nog investeren in weerbare rassen.

7. Verplichte vrije uitloop kippen, varkens en koeien
De veehouderij moet overstappen naar vorm van dierhouderij met meer respect voor natuurlijk gedrag in een leefomgeving die past bij de hieraan gerelateerde behoeften.

8. Wetgeving voor houden van paarden
Er moet een speciale regelgeving komen voor het welzijn van paarden en pony’s in de vorm van een Paardenbesluit. Daarin worden onder meer minimumeisen opgenomen voor huisvesting, sociaal contact, bewegingsvrijheid en de leeftijd waarop een dier belast mag worden met training. Schadelijke trainingsmethoden worden verboden.

9. Levenslang houdverbod dierenmishandelaars
Een levenslang houdverbod voor dierenmishandelaars moet als zelfstandige straf of maatregel ingevoerd worden in het Wetboek van Strafrecht.

10. Verbod op wilde dieren in circus
Het gebruik van wilde dieren in circussen moet verboden worden, net zoals in veel andere Europese landen. In plaats van zo’n verbod heeft Nederland, in tegenstelling tot andere EU landen, geen enkele wetgeving voor circusdieren.

11. Verbod op het houden van konijnen voor hun vlees
Het houden van konijnen kan niet op een diervriendelijke manier en moet daarom verboden worden. Draadgazen bodems zorgen voor ernstige verwondingen bij konijnen en veel van de dieren hebben vergroeiingen aan de ruggengraat omdat zij zich niet kunnen oprichten.

12. Kalfjes langer bij de moederkoe
Koeien kennen moedergedrag en hebben de natuurlijke behoefte om hun kroost te voeden, verzorgen en op te voeden. Die behoefte mag niet langer gefrustreerd worden om economische redenen.

13. Verbod op snavelkappen, het couperen van staarten en andere ingrepen
De veesector houdt in een strak beheerste leefomgeving dieren die gefokt zijn voor snelle vlees of eierproductie, en door verveling of stress elkaar verwonden. De oplossingen voor dit probleem liggen bij een aangepast fokbeleid gericht op het fokken van robuuste dieren die mentaal tegen een stootje kunnen, en een meer gevarieerde leefomgeving met meer afleiding en uitloop.

14. Geen kalfjes meer met bloedarmoede
Hoewel we de kistkalveren hebben verboden worden nog steeds kalveren gehouden, die voor de aantrekkelijkheid van het witte lapje vlees onvoldoende voedingsstoffen en vezels aangeboden krijgen. Dit is onacceptabel.

15. Wettelijke regels voor preventie van stalbranden
Ondanks tal van aanbevelingen voor aanvullende eisen ter voorkoming van stalbranden zijn bij het nieuwe Bouwbesluit geen aanvullende regels gesteld aan de bouw van stallen. Er moet een apart hoofdstuk komen in het Bouwbesluit.

16. Verbod op zwanendriften
Hoewel zwanen een beschermde diersoort zijn, is er in Nederland nog steeds sprake van zwanendriften. Bij deze barbaarse vorm van dierhouderij wordt bij pasgeboren zwanen de punt van het bot van één vleugel afgehakt, zodat de zwaan nooit zal kunnen vliegen. De snavels van de zwanen worden met de initialen van de zwanendrifter en het geboortejaar getatoeëerd.

17. Verbod op vergassen of versnipperen eendagskuikens
Vleeskuikens en legkippen worden apart van elkaar gefokt. Dat betekent dat de miljoenen haantjes in de legkippenfok niet geschikt zijn om op te eten. Deze eendagshaantjes worden daarom vergast of versnipperd. Bij de overstap naar dubbeldoelrassen (rassen die voor beide doelen geschikt zijn) wordt dit probleem verminderd. Prenataal sexen (het bepalen van het geslacht al in het ei) van kuikens is een andere mogelijke oplossing.

18. Verbod op fokkerij op uiterlijke kenmerken (rashonden)
Erfelijke aandoeningen en schadelijke raskenmerken staan al jaren met stip op nummer 1 als oorzaak van zwaar ongerief voor honden. De oplossing is het stoppen met fokken binnen gesloten populaties, zoals in de georganiseerde kynologie nu een wet van mede en perzen is. Deze ongezonde gewoonte moet onmiddellijk worden doorbroken en dus moet deze vorm van fokkerij worden verboden.

19. Verplichte identificatie en registratie katten
Ondanks een verplichte Identificatie & Registratie voor honden, geldt dit nog steeds niet voor katten, terwijl dezelfde problemen ten aanzien van fokkerij en handel gelden en veel katten eindigen als zwerfdieren. In diverse provincies worden zogenaamde ‘verwilderde katten’ afgeschoten.

20. Opvangfonds gezelschapsdieren
Er moet een opvangfonds ingericht worden waarin per verkocht dier een substantiële bijdrage moet worden gestort voor de opvang van gezelschapsdieren.

Gerelateerd nieuws

Erwin Vermeulen vrij!

Vanmorgen is Sea Shepherd vrijwilliger Erwin Vermeulen door de Japanse rechter volledig vrijgesproken van de aanklacht dat...

Lees verder

Partij voor de Dieren pleit voor referendum ESM-verdrag

De Partij voor de Dieren pleit ervoor een pas op de plaats te maken met de op hol geslagen Europese trein op het gebied van...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief