Partij voor de Dieren opent meldpunt misstanden bij bouw mega­stallen


23 maart 2011

De Partij voor de Dieren heeft steun gekregen voor een spoeddebat met Minister Donner van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris Bleker van Landbouw naar aanleiding van de uitzending van ZEMBLA van afgelopen zaterdag. In deze uitzending worden grote vraagtekens geplaatst bij de bestuurlijke integriteit in Brabantse gemeenten waar (mega)stallen worden gebouwd, zoals in het verhaal van Ted van de Loo, oud-wethouder van Oirschot over een ambtenaar die vertrouwelijke informatie lekte. Daarom opent de Partij voor de Dieren een landelijk meldpunt.

Het landelijk meldpunt is bedoeld voor misstanden bij de vergunningverlening voor stallen in de vee-industrie, waaronder steeds vaker megastallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om meldingen van burgers die niet of nauwelijks inspraak hebben gehad bij de bouw van (mega)stallen, het lekken van vertrouwelijke informatie door ambtenaren of over gemeenten die niet ingrijpen als (mega)stallen worden gebouwd zonder de daarvoor benodigde vergunningen. Het meldpunt is te vinden via www.partijvoordedieren.nl/Actie/meldpuntmegastallen. Deze informatie zal gebruikt worden tijdens het spoeddebat.

De aanwijzingen dat het slecht gesteld is met de bestuurlijke integriteit bij de verlening en de handhaving van vergunningen voor de veesector stapelen zich op. In 2003 werd in een rapport van de KLPD al gesproken over de verwevenheid van de politiek en de veesector, maar dat is zonder gevolgen gebleven. In de uitzending van ZEMBLA op 19 maart 2011 kwam nogmaals naar voren dat de verwevenheid tussen politiek en veesector tot grote problemen en onrust leidt in gemeenten in Noord-Brabant.

De Partij voor de Dieren vindt het zeer zorgelijk dat burgers met klachten over (mega)stallen monddood worden gemaakt en de vee-industrie alle vrijheid krijgt om uit te breiden.

Het spoeddebat is mede namens de fracties van de PvdA en de SP aangevraagd. Wanneer het debat plaatsvindt, is nog niet bekend.

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief