Partij voor de Dieren blij met start thema­com­missie Dier­hou­derij


21 maart 2011

In de Tweede Kamer is vandaag de Kamerbrede themacommissie Dierhouderij van start gegaan. De themacommissie is mede op aandringen van de Partij voor de Dieren in het leven geroepen. Dit om een parlementaire visie te formuleren op de toekomst van de dierhouderij in Nederland. Vandaag startte de commissie met een rondetafelgesprek tussen Kamerleden en een aantal prominente wetenschappers op het gebied van dierenrechten, veehouderij en productiesystemen.

De leden van de themacommissie wilden van de aanwezige wetenschappers horen wat naar hun mening de meest belangrijke aandachtsgebieden en thema’s binnen de dierhouderij zijn en door de themacommissie aan de orde moeten worden gesteld. De Partij voor de Dieren ziet graag dat deze themacommissie zich in zijn geheel zal richten op de intensieve vee-industrie, waar miljoenen dieren behandeld worden als bulkproducten die voor de laagst mogelijke kostprijs zo snel mogelijk moeten groeien en zoveel mogelijk moeten produceren.

Marianne Thieme was benieuwd wat volgens de aanwezige deskundigen de toekomst is voor de dierhouderij. Zij heeft tevens vragen gesteld vanuit welke deskundigheid sommige wetenschappers op het gebied van diergedrag menen uitspraken te kunnen doen over “overdreven aandacht vanuit de mensenwereld voor dieren”.

Thieme wil dat ook het manifest over duurzame veehouderij dat inmiddels is ondertekend door meer dan 250 hoogleraren met nadruk bij het werk van de commissie wordt betrokken.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief