Partij voor de Dieren opent meldpunt klok­ken­luiders Voedsel- en Waren­au­to­riteit


5 februari 2008

Controle tijdens diertransporten, op veemarkten en in slachthuizen ver beneden peil

Den Haag, 5 februari 2008 - De Partij voor de Dieren heeft vandaag een meldpunt geopend voor klokkenluiders die willen rapporteren over de misstanden bij Voedsel- en Warenautoriteit. Vorige week bleek een vernietigend rapport over het functioneren van de VWA op het gebied van controle in de vee- en vleessector achter te zijn gehouden op het ministerie van LNV. Het rapport, dat vorige week uitlekte, leverde een stroom aan reacties op onder betrokkenen bij de VWA. De Partij voor de Dieren faciliteert nu een meldpunt waar dierenartsen, VWA medewerkers, ex-VWA medewerkers, AID controleurs en andere getuigen anoniem informatie kunnen verstrekken over de problemen die zij in hun werk voor de VWA hebben geconstateerd.

Marianne Thieme: “De laatste weken hebben we veel telefoontjes en mails gekregen van (ex) VWA controleurs, dierenartsen en andere getuigen die geschokt zijn dat de VWA-top niets heeft gedaan met door hen gerapporteerde misstanden in de vee- en vleessector. Deze mensen hebben zich met hart en ziel ingezet om het welzijn van dieren te bewaken en hebben soms verschrikkelijke situaties meegemaakt. In veel gevallen voelen deze getuigen zich te zeer bedreigd en geïntimideerd om hun verhaal naar buiten te brengen, maar willen ze toch hun kennis en ervaringen inzetten om de ernstige misstanden een halt toe te roepen. Zieke en gewonde koeien die op weg naar het slachthuis werden mishandeld, varkens die met stokken de vrachtwagens werden ingeslagen en handelaren die doodzieke dieren door de controle probeerden te krijgen en daar op medewerking van keuringsartsen konden rekenen.”

Volgens de getuigen krijgen VWA dierenartsen en controleurs vaak geen steun van hun meerderen om tot vervolging over te gaan. Ook blijken opsporingsvideo’s met wantoestanden te zijn verdwenen in de lades van hoge ambtenaren. Er is volgens hen veel onwil bij de VWA om dierenmishandelaars te vervolgen. Malafide veehandelaren en slachthuizen kunnen daarom gewoon hun gang blijven gaan. Marianne Thieme: “Dat moet nu afgelopen zijn. De Partij voor de Dieren wil zelf bewijsmateriaal vergaren om inzicht te krijgen wat er allemaal mis is bij de VWA.”

Getuigen kunnen zich melden via meldpunt VWA misstanden op onze site. De informatie zal vertrouwelijk worden behandeld en alleen in overleg bekend worden gemaakt. Met iedere melder die een e-mailadres of telefoonnummer achterlaat wordt binnen 48 uur contact opgenomen. De Partij voor de Dieren zal de getuigenissen van de klokkenluiders inzetten bij de beoordeling van het deze week gestarte onderzoek naar het functioneren van de VWA. Minister Verburg heeft hiertoe opdracht gegeven naar aanleiding van het Kamerdebat over het uitgelekte VWA-rapport. Dit rapport spreekt van intimidaties van dierenartsen in de veesector, gaat in op het gebrek aan controle tijdens diertransporten, op veemarkten en in slachthuizen en concludeert dat vervolging van dierenmishandelaars in de veesector nauwelijks voorkomt. Dit rapport is inmiddels een jaar oud en de minister wil weten of de conclusies nog steeds staan. De resultaten van het onderzoek worden op 5 maart aan de Kamer bekend gemaakt. Later die week zullen de conclusies in een debat worden besproken.

Het meldpunt is alleen beschikbaar voor klokkenluiders die de Partij voor de Dieren willen informeren over het functioneren van de VWA of CBS en KDS. Voor het melden van (andere vormen van) dierenmishandeling, het rapporteren van verwaarloosde dieren of voor het doorgeven van andere informatie over dierenleed verwijst de Partij voor de Dieren naar de Landelijke Inspectie Dienst (0900-2021210; 0,10 ct/min) van de Dierenbescherming of de Algemene Inspectie Dienst (045-5466230; 24 uur per dag te bereiken). Dit zijn de aangewezen instanties voor het aannemen van meldingen van dierenleed.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief