Partij voor de Dieren heeft 60 wijzi­gings­voor­stellen voor Nota Dieren­welzijn


4 februari 2008

Den Haag, 4 februari 2008- De Partij voor de Dieren heeft haar spreektijd tijdens het debat over de Nota Dierenwelzijn vrijwel geheel gebruikt voor het indienen van meer dan veertig moties met voorstellen om de nota diervriendelijker te maken. Marianne Thieme gaf in eerste termijn aan niet veel tijd te willen besteden aan een inhoudelijk debat met de minister omdat die met haar teleurstellende nota dierenwelzijn heeft laten zien niet open te staan voor een dergelijke gedachtewisseling.

Marianne Thieme: “De Nota Dierenwelzijn is een belediging voor iedereen die wil dat dieren werkelijk tot hun recht komen. De minister neemt dierenwelzijn niet serieus en dieren worden weer jarenlang in de wacht gezet in hun uitzichtloze hokken in de bio-industrie. We willen daarom dat de partijen in de Tweede Kamer de minister aansporen tot drastische verbeteringen”. Er zijn in totaal veertig moties ingediend om het welzijn van dieren in de bio-industrie, de visserij en visteelt te verbeteren. Ook zijn voorstellen ingediend voor een betere zorg voor (afgedankte) gezelschapsdieren en om plezierjacht beeindigen. De Partij voor de Dieren kreeg van de voorzitter niet de gelegenheid alle voorstellen in te dienen. De twintig overgebleven moties zullen op een later tijdstip worden ingediend.

Een groot deel van de 60 wijzingsvoorstellen is gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s van de regeringspartijen. Tijdens de stemmingen zullen zij helderheid moeten bieden over de inlossing van hun beloften aan de kiezer én aan de dieren. De uitslag van de stemming zal integraal zichtbaar worden op www.dierenpolitiek.nl.

Zo beloofde de Partij voor de Arbeid een verbod op het onverdoofd castreren van biggen en een verbod op het staartknippen. Ook heeft de PvdA in het verkiezingsprogramma aangegeven een verbod te willen op alle kooihuisvesting voor kippen . De ChristenUnie wil volgens haar verkiezingsprogramma dat lange afstandtransporten van levende dieren tot een uitzondering behoren. Ook heeft de ChristenUnie samen met het CDA aangegeven dat in geval van een dierziekte uitbraak geen gezonde dieren mogen worden geruimd. En de SP beloofde haar kiezers een verbod op circusdieren, maar neemt nu met een ‘salto mortale’ afstand van dat eigen standpunt.

Op dinsdag 12 februari is het D-Day. Dan worden alle moties in stemming gebracht en wordt zichtbaar in hoeverre ook de regeringspartijen nog achter de diervriendelijke beloften uit hun verkiezingsprogramma’s staan.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief