Partij voor de Dieren komt met initi­a­tiefwet verbod op onver­doofd ritueel slachten


18 maart 2008

Onverdoofd slachten veroorzaakt onnodig leed, stress en pijn bij dieren

Den Haag, 19 maart 2008 - De Partij voor de Dieren dient een initiatiefwet in die een einde moet maken aan de grootschalige toepassing van de onverdoofde rituele slacht in Nederland. Jaarlijks wordt bij 2 miljoen dieren, met name kalveren, schapen en kippen, zonder verdoving de keel doorgesneden. Het ritueel slachten veroorzaakt onnodig veel stress, gebeurt vaak onoordeelkundig en zonder toezicht, aldus een verklaring van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) die begin deze week naar landbouwminister Verburg is gestuurd. De KNMvD vindt dat het dierenwelzijn bij onverdoofd ritueel slachten onaanvaardbaar wordt aangetast. De Partij voor de Dieren komt met een eigen initiatiefwetsvoorstel omdat minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit keer op keer aangeeft niets te voelen voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten. Naar verwachting zal de initiatiefwet voor de zomer aan de Kamer worden voorgelegd.

In de initiatiefwet zullen voorstellen worden gedaan om de uitzonderingsbepaling voor onverdoofd ritueel slachten in artikel 44 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren te schrappen alsmede het Besluit ritueel slachten aan te passen. De mogelijkheden om de stress en pijn bij dieren ook bij het ritueel slachten tot een minimum te beperken zijn in Nederland niet benut. In andere landen, zoals Nieuw Zeeland, zijn reeds protocollen ontwikkeld voor elektrische bedwelming die niet in strijd worden geacht met de voorschriften van bepaalde religies.

Marianne Thieme: “De Partij voor de Dieren is voor godsdienstvrijheid, maar vindt het onacceptabel dat Nederlandse dierenwelzijnsnormen voor ritueel slachten mogen worden overtreden. De vrijheid in het uitvoeren van bepaalde riten moet ophouden waar dierenleed begint.”

Naast het stellen van eisen aan het doden en verdoven van dieren, zal de initiatiefwet ook voorstellen bevatten om te voorkomen dat vlees van ritueel geslachte dieren onherkenbaar in de schappen belandt. De KNMvD: “(…)het vlees dat op basis van rituele eisen wordt afgekeurd komt in Nederland ongeëtiketteerd terecht in de reguliere consumptieketen. Zo mag volgens de Israëlitische rite de achterhand vaak niet geconsumeerd worden en wordt dit vlees afgezet in het gangbare consumptiekanaal.”

Dankzij de tolerante Nederlandse wetgeving ten aanzien van onverdoofd slachten is koosjer en halal vlees is een groot Nederlands exportproduct geworden. Zo worden de uitzonderingsbepalingen om onverdoofd te mogen slachten gebruikt als maas in de wet om op grote schaal halal en koosjer vlees te kunnen exporteren.

De Partij komt met een eigen initiatiefwetsvoorstel nu minister Verburg van Landbouw keer op keer aangeeft niets te voelen voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten omdat ze meent dat de vrijheid van godsdienst in het geding zou zijn. De Partij voor de Dieren bestrijdt dat. In de periode waarin de religieuze regels ten aanzien van de slacht bedacht werden, waren er nog geen methoden voor bedwelming beschikbaar die aanvaardbaar zijn voor bepaalde religies. Een aantal jaren geleden is door onderzoeker Haluk Anil van de Universiteit van Bristol vastgesteld dat het wel degelijk mogelijk is om tijdens het ritueel slachten het dier te verdoven. Op dit moment wordt ook in Nederland al op beperkte schaal verdoving toegepast bij het halal slachten. De initiatiefwet wil van deze uitzondering regel maken.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief