Rapport Hoekstra bevestigt grote problemen met zelf­re­gu­lering in vlees­sector


20 maart 2008

Thieme: “Minister weigert regie te nemen in aanpak van VWA misstanden”

Den Haag, 20 maart 2008 - De Partij voor de Dieren vindt het onaanvaardbaar dat de conclusies van het rapport Hoekstra naar de misstanden bij de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) door minister Verburg niet worden vertaald naar een strakke regie, betere handhaving en controle en harde sancties voor overtreders. De maatregelen die door Verburg worden getroffen staan niet in verhouding tot de grote problemen die in de diverse uitgelekte rapporten naar voren kwamen en in het rapport Hoekstra worden bevestigd. Prominent CDA-er Hoekstra herkent genoemde misstanden, maar verbindt hier weinig doortastende conclusies aan en stelt dat inmiddels al veel zaken zijn verbeterd. Het ondersteunend bewijs daarvan blijft echter achterwege in het rapport. De minister wil, tegen beter weten in, blijven vasthouden aan zelfregulering. Ondanks het feit dat zelfregulering overduidelijk de oorzaak vormt van alle gesignaleerde misstanden.

De Partij voor de Dieren heeft de afgelopen weken tal van aanwijzingen ontvangen van klokkenluiders die stellen dat de misstanden nog steeds voortduren en zelfs erger zijn dan gerapporteerd. De partij eist volgende week in het Kamerdebat over dit rapport dat er harde maatregelen zullen worden genomen tegen de erkende misstanden. Marianne Thieme: “Het is teleurstellend dat de minister nu al aangeeft verder te willen op het pad van zelfregulering, de slager die zijn eigen vlees keurt dus. Het ontbreekt de minister aan ambitie om de regie zelf weer ter hand te nemen en dat is heel ernstig”.

Marianne Thieme: “Hoekstra geeft aan dat het bedrijfsleven niet bereid is om zich te houden aan de wet. En dit wordt door de minister beloond door te zeggen: maak dan maar zelf regels en ik maak de wet soepeler”.

De Partij voor de Dieren zal aanstaande woensdag voorstellen doen om de taken van de VWA onder te brengen bij andere, niet belanghebbende ministeries zoals VWS of Justitie. Uit alle incidenten van het afgelopen jaar blijkt dat het ministerie van Landbouw ongeschikt is om verantwoordelijkheid te dragen voor de controles op voedselveiligheid en dierenwelzijn. Bovendien lijkt de door het ministerie van Landbouw gevolgde werkwijze ten aanzien van diertransporten en vleeskeuringen in strijd met de Europese regelgeving. Marianne Thieme: “moedwillig de ogen sluiten voor ernstige misstanden kan niet langer getolereerd worden”.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief