Partij voor de Dieren: huidig ESM-verdrag onac­cep­tabel


22 mei 2012

Het ondemocratische ESM-verdrag moet niet worden goedgekeurd door de Nederlandse regering. Er dient een referendum te komen over dit verdrag. Dat is de inzet van de Partij voor de Dieren tijdens het Kamerdebat van vandaag en dat was de inzet toen het ESM-verdrag op 22 oktober 2011 voor het eerst werd besproken in de Tweede Kamer. Volgens het concept dat nu bij het parlement voorligt, zal het ESM ongelimiteerde bijdragen van de lidstaten kunnen vragen en zal het juridische immuniteit hebben. Dat is precies de reden dat de Partij voor de Dieren zich al vanaf introductie van het plan verzet tegen instemming met het verdrag en de kritiek van de verschillende Nationale Rekenkamers op het plan deelt.

Als eerste partij drong de Partij voor de Dieren er oktober vorig jaar al op aan dat er een referendum moet komen over de invoering van het ESM-verdrag. Tijdens het debat over de Eurocrisis in oktober stelde Marianne Thieme per motie voor een referendum uit te schrijven over het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM), om te voorkomen dat dit instrument zodanig verstrekkende bevoegdheden krijgt dat sprake is van een hoge mate van soevereiniteitsoverdracht zonder dat de Nederlandse bevolking zich hierover mag uitspreken. Die motie werd alleen gesteund door de PVV en de SP. In februari vroeg de Partij voor de Dieren in een debat nogmaals om een referendum over het ESM.

Volgens de Partij voor de Dieren wordt de schuldencrisis veroorzaakt door het nemen van een niet te verantwoorden voorschot op de toekomst. De wijze waarop Europa met die crisis omgaat - bij wijze van symptoombestrijding elk gat in de begroting vullen met geleend geld zonder serieus oorzaken weg te nemen - is onverantwoord en ongewenst.. Alleen al om die redenen zal de Partij voor de Dieren zich blijven verzetten tegen de ratificatie van het verdrag.

Daarbij is een vergaande overdracht van de Nederlandse bevoegdheid om zelf te beslissen over Nederlands belastinggeld, en daarmee over het teloor gaan van het budgetrecht van de Kamer, geen zaak voor een demissionair kabinet. Het zou daarom voor de hand liggen als de ratificatie van het ESM-Verdrag controversieel werd verklaard, zoals met tal van onderwerpen gebeurd nadat een kabinet de steun in de Kamer kwijt is en er nieuwe verkiezingen zijn uitgeschreven. Het voorstel om het ESM controversieel te verklaren en dus in de ijskast te zetten tot na de verkiezingen werd echter geblokkeerd door de demissionaire coalitiepartijen,de Kunduzcoalitie (D66, Groenlinks, Christenunie) en de PvdA.

Gerelateerd nieuws

Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM): Ondemocratisch, verstrekkend, ongewenst

De Partij voor de Dieren wil dat de besluitvorming rond het Europees Stabiliteits Mechanisme wordt uitgesteld tot na de ver...

Lees verder

Spies moet vergunning geitenboerderij vernietigen

Demissionair minister Spies moet zo snel mogelijk de vergunning vernietigen die is verleend voor de bouw van een geitenstal...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief