Partij voor de Dieren hekelt CO2-opslag Barend­recht


20 april 2010

Den Haag, 20 april 2010 – De Partij voor de Dieren zal vanmiddag in het Tweede Kamerdebat over de CO2-opslag in Barendrecht benadrukken dat het project geen enkele oplossing biedt en hooguit symptoombestrijding is. Problemen worden letterlijk onder het tapijt geveegd. Het kabinet kiest nog steeds voor fossiele brandstoffen, terwijl een overschakeling op werkelijk duurzame energiebronnen noodzakelijk is. Daarbij is te onzeker of de opslag veilig is en wat de gevolgen zijn voor de bewoners van de bovenliggende woonwijk.

Fractievoorzitter Marianne Thieme vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet nog steeds de noodzaak niet inziet van een transitie naar duurzame energie. ‘Het is een onzinnig project dat niet bijdraagt aan de strijd tegen de klimaatverandering. Door vast te houden aan kolencentrales worden echte doorbraken tegengehouden’. Daarbij is het volgens haar ook volstrekt onverantwoord om dergelijke experimenten uit te voeren onder een woonwijk, alleen al gezien de noodzaak om in dergelijke onzekere situaties het voorzorgsbeginsel te hanteren.

Shell ontvangt van het kabinet een flinke subsidie voor het project, terwijl het subsidiepotje voor groene energie inmiddels weer leeg is. ‘Ons belastinggeld gaat naar milieuvervuilende projecten, in plaats van investeringen in een gezonde aarde en klimaat’, aldus Thieme.

Omdat het besluit over de CO2-opslag in Barendrecht onder de door de Partij voor de Dieren verfoeide Crisis- en Herstelwet geplaatst is, zijn er weinig mogelijkheden om ertegen in beroep te gaan. Senator Niko Koffeman probeerde namens de Partij voor de Dieren de Eerste Kamer ertoe te bewegen het besluitvorming over de CO2-opslag los te koppelen van de Crisiswet, maar kreeg onvoldoende steun voor zijn motie.

Gerelateerd nieuws

Recepten voor mededogen en duurzaamheid

Den Haag, 13 april 2010 - Het concept verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren is vandaag verspreid onder de leden...

Lees verder

Gemeente Den Haag te vroeg gestart met proef verwisselen meeuweneieren

Den Haag, 20 april 2010 - De gemeente Den Haag is vorige week als proef begonnen met het verwisselen van meeuweneieren door...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief