Recepten voor mededogen en duur­zaamheid


13 april 2010

Den Haag, 13 april 2010 - Het concept verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren is vandaag verspreid onder de leden van de partij. De titel is ‘Recepten voor mededogen en duurzaamheid’. In het programma, dat tijdens het partijcongres op 25 april door de leden wordt vastgesteld, komt de paradigmaverandering aan de orde die de partij noodzakelijk acht. Waar andere partijen zich in de bestrijding van crises richten op terugkeer naar ‘business as usual’ via een menscentrale aanpak, pleit de Partij voor de Dieren als enige voor een planeetbrede visie omdat de keuzes in de komende kabinetsperiode cruciaal zullen zijn voor komende generaties.

Over 7 jaar zal 70% van de wereldbevolking onvoldoende kunnen beschikken over schoon drinkwater, over 38 jaar zullen volgens prof. Daniel Pauly de zeeën en oceanen bij ongewijzigd beleid leeggevist zijn, binnen 20 jaar zullen we volgens het WWF een tweede wereldbol nodig hebben om te voorzien in onze grondstofbehoefte.

‘Recepten voor mededogen en duurzaamheid’ biedt mogelijkheden voor een radicale omslag, waarbij de burger naast een maximale keuzevrijheid ook geconfronteerd wordt met de persoonlijke verantwoordelijkheid die met die keuze samenhangt.
Negatieve neveneffecten van ons consumptiepatroon zullen in directe zin beprijsd moeten worden, zodat de maatschappelijke kosten voortaan integraal onderdeel zullen zijn van de consumentenprijs. Dat betekent onder meer een heffing en het hoge BTW-tarief voor dierlijke producten.
In het verkiezingsprogramma staat ook een uitvoerige toelichting op de keuzes die de partij maakt in vraagstukken die niet direct gerelateerd zijn aan dieren, natuur en milieu.

Marianne Thieme: “Wij ijken elk vraagstuk in termen van mededogen, duurzaamheid, persoonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijke vrijheid en hebben daarmee een meer consistent stemgedrag weten te ontwikkelen dan de meeste traditionele politieke partijen”.
De Partij voor de Dieren blijkt steeds vaker de doorslaggevende stem in het parlement, waar de traditionele linkse en rechtse partijen elkaar in evenwicht houden. Thieme: “We hebben volgens Maurice de Hond een kiezerspotentieel van 9%, we zouden ook in de komende formatie wel eens de doorslaggevende stem kunnen hebben wanneer voldoende kiezers zich de urgentie van een radicale omslag realiseren. Daar zullen we alles aan doen tijdens de campagne”.

Klik hier om het concept verkiezingsprogramma te downloaden.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil maatregelen tegen Q-koorts handhaven

Den Haag, 9 april 2010 – Minister Verburg wil het tijdelijke verbod op fokken en vervoeren van melkgeiten en –schapen per 1...

Lees verder

Partij voor de Dieren hekelt CO2-opslag Barendrecht

Den Haag, 20 april 2010 – De Partij voor de Dieren zal vanmiddag in het Tweede Kamerdebat over de CO2-opslag in Barendrecht...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief