Partij voor de Dieren gaat de provincie in!


24 januari 2007

Nog geen 4 maanden na de voor de Partij voor de Dieren succesvolle Tweede Kamerverkiezingen staan de volgende verkiezingen al weer voor de deur. Op 7 maart 2007 kiest Nederland nieuwe volksvertegenwoordigers in de Provinciale Staten. Het is de Partij voor de Dieren gelukt om in alle provincies, één uitgezonderd, met een sterke kandidatenlijst uit te komen. Alleen in Zeeland wordt niet meegedaan.

Voor de Partij voor de Dieren is de provinciale politiek erg belangrijk. Ten eerste vanwege de directe bestuurlijke verantwoordelijkheid die bij de Provinciale Staten ligt. Van de beleidsterreinen waar de Partij voor de Dieren zich wil laten gelden is de toepassing van de Flora- en faunawet (de jacht) de belangrijkste, maar ook de vergunningverlening aan (bio-industrie)bedrijven komt in de provincie aan de orde. Zeer belangrijke onderwerpen dus waar de PvdD haar stem over wil en moet laten horen.
Ten tweede is er ook een indirecte, maar niet minder belangrijke reden. Kort nadat de Provinciale Statenleden zijn gekozen vinden de verkiezingen voor de Eerste Kamer plaats (29 mei 2007). De Eerste Kamer wordt niet direct gekozen door de Nederlandse bevolking, maar indirect door de leden van de Provinciale Staten uit het hele land. Hoe meer vertegenwoordigers van de partij in de provincie, des te groter de kans op één of meer zetels in de Eerste Kamer. En ook daar kunnen wij het verschil maken! De Eerste Kamer is belangrijk omdat daar de wetgeving die is voorbereid in de Tweede Kamer alsnog verworpen of aangenomen kan worden. Met een dieronvriendelijke meerderheid in de Eerste Kamer is het moeilijk Nederland echt diervriendelijker te maken.

Vertegenwoordiging in de Tweede Kamer biedt geen voordeel voor partijen die nog niet vertegenwoordigd zijn in de Provinciale Staten bij de wettelijke procedure voorafgaand aan de verkiezingen. Ook voor deze verkiezingen was het weer noodzakelijk om aan te tonen dat de partij steun vindt onder de bevolking door middel van het inleveren van 30 tot 120 ondersteuningsverklaringen per provincie, 570 in totaal.
Met het inleveren van een totaal aantal van ruim 1250 van deze verklaringen hebben we ook voor de verkiezingen van 7 maart laten zien dat onze achterban van zich kan laten horen. Iedereen die de moeite heeft genomen om een ondersteuningsverklaring te ondertekenen, heel hartelijk bedankt!

In Zeeland zal de Partij voor de Dieren niet deelnemen aan de provinciale verkiezingen. Dit is een gevolg van de doelstelling van de Partij om alleen deel te nemen als er voldoende kundige mensen beschikbaar zijn die het werk in de Provinciale Staten op zich kunnen en willen nemen. In Zeeland lukt dat op dit moment niet.
Zeer binnenkort vindt u op onze website de kandidatenlijsten, de provinciale programma’s en nieuws over de Provinciale Verkiezingen.

Wilt u de campagne financieel steunen? Klik hier voor meer informatie

Gerelateerd nieuws

Kamervragen over een verbod op circussen met wilde dieren

De Partij voor de Dieren heeft kamervragen gesteld aan de minister van LNV over wilde dieren in circussen. De Europese Unie h...

Lees verder

Kamervragen over illegale grootste legbatterij van Nederland

De Partij voor de Dieren heeft kamervragen gesteld over de uitspraak van de Raad van State waarin de gemeente Groesbeek gemaa...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief