Kamer­vragen over een verbod op circussen met wilde dieren


18 januari 2007

De Partij voor de Dieren heeft kamervragen gesteld aan de minister van LNV over wilde dieren in circussen. De Europese Unie heeft de klacht die zij eerder had ingediend tegen een Oostenrijks verbod op circussen met wilde dieren , weer ingetrokken. De Partij voor de Dieren heeft kamervragen gesteld aan de minister van LNV en wil van hem weten of hij bereid is in navolging van Oostenrijk te komen tot een algeheel Nederlands verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen.

Per 1 januari 2005 geldt in Oostenrijk een verbod op het houden en gebruiken van wilde dieren in het circus. Dit verbod is ingesteld omdat onafhankelijke deskundigen hadden vastgesteld dat het welzijn van wilde dieren in een circus nooit gewaarborgd kan worden. Wilde dieren lijden volgens deze deskundigen in het circus onder andere onder de onmogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen, de continue transporten en de dwang om tegennatuurlijke kunstjes te vertonen.

De Europese Commissie begon eind 2005 een zogenaamde ‘infringement procedure’ omdat zij van mening was dat het Oostenrijks verbod in strijd is met de regels voor vrij verkeer van goederen en diensten in de EU. Volgens deze regels moet het minst zware middel worden ingezet om het gewenste doel, in deze het waarborgen van het dierenwelzijn, te bereiken. Met het intrekken van haar klacht tegen Oostenrijk, erkent de EU dat het verbieden van wilde dieren in het circus de enige methode is om het welzijn van deze dieren te beschermen.

  1. Kent u het bericht “EU akkoord met verbod op wilde dieren in circussen” van 12-01-2007 op www.wildedierendetentuit.nl ?

  2. Is het waar dat de Europese Commissie haar klacht tegen een Oostenrijks verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen heeft ingetrokken?

  3. Hoe verhoudt het EU besluit zich tot uw stellingname zoals weergegeven in het Algemeen Dagblad van 17 oktober 2006 waarin u aangaf Winschoten niet toe te willen staan een gemeentelijk besluit te nemen om wilde dieren te weren uit circusvoorstellingen binnen haar gemeentegrenzen?

  4. Bent u bereid in navolging van Oostenrijk te komen tot een algeheel Nederlands verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen? Zo nee, waarom niet?

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren zet in op doorbraak proefdierbeleid

Den Haag, 18 januari 2007 – Tijdens de behandeling van de Rijksbegroting voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Part...

Lees verder

Partij voor de Dieren gaat de provincie in!

Nog geen 4 maanden na de voor de Partij voor de Dieren succesvolle Tweede Kamerverkiezingen staan de volgende verkiezingen al...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief