Partij voor de Dieren Friesland wil afschot grauwe gans voorkomen


1 juli 2009

Provinciale Staten Friesland hebben verleden week het gedoogbeleid van grauwe ganzen opgeheven. Er zijn teveel van deze zomergasten die zich tegoed doen aan het malse gras dat boeren laten groeien voor hun vee. Enkele jaren geleden werd dezelfde grauwe gans met uitsterving bedreigd en werd hij uitgezet in de Oostvaardersplassen. Nu het goed gaat met deze grootste aller ganzen, wordt echter weer naar de wapens gegrepen.

De Partij voor de Dieren betreurt het dat de provincie geen moeite doet om naar diervriendelijke verjaagmethodes te zoeken. Temeer daar uit onderzoek door gedragsbiologen gebleken is dat onwelkome gasten met relatief simpele methodes niet alleen verjaagd worden, maar structureel uit bepaalde gebieden geweerd kunnen worden. Dit jaar vangen, vergassen of afschieten is daarentegen geen enkele garantie voor minder ganzen in de komende jaren.

Doe mee aan onze oproep aan de provincie Friesland en vraag om diervriendelijke en structurele verjaagmethodes voor ongenode zomergasten.

Klik hier om een protestmail te versturen.

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief