Partij voor de Dieren eist Europese immi­gra­tiestop uit Marokko


31 mei 2009

Berberaapjes slachtoffer van impulsaankoop toeristen

Amsterdam, 1 juni 2009 – De Partij voor de Dieren eist een stop op de immigratie van Berberaapjes uit Marokko. Europees lijsttrekker Natasja Oerlemans bespreekt de toenemende problematiek van de Berberaapjes tijdens een werkbezoek op dinsdag 2 juni aan stichting AAP. Bij AAP zijn vorige week weer twee Berberaapjes binnengekomen die nu in quarantaine zitten.
Een van de grootste bedreigingen voor de Berberapen is het toenemende toerisme naar Marokko. Toeristen nemen een berberaapje mee uit het populaire vakantieland Marokko en komen er thuis pas achter dat dit illegaal is en dat het huisvesten van een berberaap in huis onmogelijk is.
De opvangcentra in Europa zitten overvol met Berberapen, terwijl de populatie in het wild gedecimeerd is. Op de agenda van het werkbezoek staan een gesprek met directeur David van Gennep over onder andere de open buitengrenzen van Europa en de samenwerking tussen opvangcentra in de landen van de EU. Ook zal Natasja Oerlemans een rondleiding krijgen langs de opvangfaciliteiten van Berberaapjes.


Het verhaal achter de Berberaap is tragisch. Er leven nog ongeveer 5000 tot 6000 berberapen in Marokko in het wild, waar dit er 20 jaar geleden nog 17000 waren. Ze komen verder in het wild nog alleen in Algerije voor in veel kleinere aantallen. De vangst van de baby's is een van de oorzaken van deze afname. Ongeveer 300 jonge berberapen worden jaarlijks uit de wilde populatie gevangen en verkocht aan toeristen die ze vervolgens meesmokkelen naar Europa. In Europa zitten de opvangcentra overvol met deze soort en worden de dieren soms geeuthanaseerd door gebrek aan opvangcapaciteit. Door het jaarlijks wegnemen van een groot deel van de nieuwe generatie apen, wordt voorspeld dat er bij ongewijzigd beleid over een aantal jaren geen berberapen meer in het wild in Marokko leven. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Als de toerist niet meer deze bedreigde diersoorten aanschaft, en zelfs aan de verkopers laat weten dat zij deze handel niet op prijs stellen, dan zal daar langzaam verandering in komen. De Marokkaanse overheid timmert hard aan de weg om het toerisme in hun land te laten groeien en doet er alles aan om het de toerist naar de zin te maken. Als blijkt dat de toerist niet gediend is van deze praktijken, dan zal daar ook een reactie op volgen.

Elke zomer reizen veel Europese toeristen via Zuid-Spanje van en naar Noord-Afrika, waarbij veel berberaapjes als lucratieve smokkelwaar worden meegenomen. Stichting AAP geeft trainingen aan Spaanse douaniers om de smokkelpraktijken scherper in het oog te houden, en er zou Europese steun moeten komen om de Europese buitengrenzen strenger te controleren op smokkel van aapjes en andere bedreigde diersoorten.

De pers is van harte uitgenodigd om verslag te doen van het werkbezoek dat op dinsdag 2 juni van 10.00u tot 12.00u zal plaatsvinden bij Stichting AAP in Almere.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief