Dominee Hans Bouma sprak requiem uit bij monument 6000 slacht­offers


1 juni 2009

Grote zwijnenherdenking op tweede Pinksterdag

Amsterdam, 1 juni 2009 – De Partij voor de Dieren heeft op tweede Pinksterdag een herdenkingssceremonie georganiseerd voor de 6000 wilde zwijnen die in het afgelopen jachtseizoen op de Veluwe zijn gedood.
De herdenking bestond uit de plaatsing van 6000 kruisen rond een replica van het beeld van sneeuwvlokje het witte zwijnje dat 4 jaar geleden ten prooi is gevallen van jagers vanwege haar afwijkende raskenmerken.

In het afgelopen jaar heeft zich op de Veluwe een slachting van ongekende omvang afgespeeld waarbij ruim 6000 zwijnen zij gedood door jagers.
Dat houdt in dat 90 tot 95% van de Veluwsepopulatie de kogel heeft gekregen, waarmee elke vorm van populatiedynamiek letterlijk aan flarden is geschoten.

Afgelopen week vonden op de Noord Veluwe tellingen van wilde zwijnen plaats, die duidelijk maakten hoe desastreus de zwijnenpopulatie zich ontwikkeld heeft onder invloed van het afschot.
In gebieden waar relatief weinig gejaagd is kregen de zeugen slechts 1 tot 2 biggetjes. In gebieden waar intensief gejaagd is kregen de overgebleven zeugen grote aantallen biggen als reactie op de decimering van de stand.
De Partij voor de Dieren pleit voor een natuurlijke populatie ontwikkeling onder wilde zwijnen en heeft bij de minister gepleit voor instelling van een jachtvrij gebied. Het geheel omrasterde Kroondomein zou zich daar het best voor lenen, zeker nu de door de koninklijke familie beoefende drijfjacht inmiddels wettelijk verboden is.

Op Partij voor de Dieren pleit voor een jachtvrij Europa. De partij streeft naar het aaneensluiten van natuurgebieden waarin in het wild levende dieren hun gang kunnen gaan. Daarmee wordt een natuurlijk populatieontwikkeling gestimuleerd.

Bij de voltooiing van het monument sprak schrijver/dichter dominee Hans Bouma een requiem uit voor de 6000 zwijnen. De herdenking werd onder andere bijgewoond door Marianne Thieme, voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren, Natasja Oerlemans, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren bij de Europese verkiezingen en Niko Koffeman, voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de Partij voor de Dieren

De locatie werd tot het laatste moment geheim gehouden om confrontaties met jagers te voorkomen. In het verleden werd bij herhaling het beeld van Sneeuwvlokje vernield en ontvreemd.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief