Partij voor de Dieren dringt aan op verplicht chippen van katten


20 november 2012

De Partij voor de Dieren wil dat het kabinet een einde maakt aan de illegale handel in katten en de jacht op loslopende katten in het buitengebied. Om het zwerfkattenprobleem bij de bron aan te pakken moet zo snel mogelijk een verplicht identificatie- en registratiesysteem worden ingevoerd. Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, zal daar vandaag op aandringen in een debat met de nieuwe staatssecretaris van landbouw, Co Verdaas (PvdA). De Tweede Kamer vroeg eerder al het chippen van honden en katten verplicht te stellen. Het vorige kabinet heeft slechts gehoor gegeven aan de helft van die wens: binnenkort wordt wel het verplichte identificatie- en registratiesysteem voor honden van kracht, maar is er voor katten nog steeds niets geregeld. Dit terwijl juist katten in grote aantallen op straat worden gedumpt of in het asiel belanden.

In Nederland leven zo’n 3 miljoen katten. Opvangcentra en dierenasielen luidden de afgelopen jaren herhaaldelijk de noodklok over het groeiend aantal katten dat op straat wordt gedumpt en in asielen belandt of verwildert. Naar schatting gaat het om bijna 100.000 katten per jaar. In plaats van de problemen bij de bron aan te pakken en te voorkomen dat dieren ongestraft kunnen worden gedumpt, verleent de overheid jagers toestemming om duizenden verwilderde katten af te schieten in het buitengebied. De Partij voor de Dieren wil dat het kabinet een einde maakt aan deze wrede jachtpraktijken en katten voortaan gaat beschermen tegen malafide handel, impulsaankopen en verwaarlozing en dumping door eigenaren. Net als voor honden zal voor katten identificatie en registratie (I&R) verplicht moeten worden. Zo kan er beter gecontroleerd worden op fokkerij en handel en wordt het makkelijker om de eigenaar te achterhalen van dieren die op straat gevonden worden.

De Partij voor de Dieren wil dat het kabinet ook andere maatregelen treft om impulsaankopen van dieren tegen te gaan. Dit kan onder meer door het stellen van beperkingen aan verkoopplaatsen en het daarmee onmogelijk maken dat dieren in een opwelling op Marktplaats of in tuincentra worden gekocht en daarna al snel weer worden weggedaan. Verder moet de overheid verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van dieren, vindt de partij. Dierenopvangcentra en –asielen zijn vrijwel volledig afhankelijk van vrijwilligers en kampen structureel met een gebrek aan financiële middelen voor de verzorging van dieren in nood. Hoewel gemeenten verplicht zijn te zorgen voor opvang van rondzwervende dieren, laten zij het vaak afweten en weigeren ze financieel bij te dragen aan de opvangcentra die het werk verrichten.

Esther Ouwehand: “De opvang van dieren is een maatschappelijke taak, waar de overheid zich echter niet druk over lijkt te maken. Dankzij hardwerkende medewerkers en vrijwilligers worden verwaarloosde en gedumpte dieren gelukkig goed verzorgd, maar vrijwel alle asielen en opvangcentra hebben grote financiële problemen omdat de overheid haar verplichtingen niet nakomt. Dat moet nu echt veranderen”.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren eist opheldering over gebrek aan handhaving bij misstanden transport kippen

Marianne Thieme eist opheldering van de staatssecretaris van Economische Zaken naar aanleiding van de uitzending van Tros R...

Lees verder

Openheid bij toelating bestrijdingsmiddelen

De Tweede Kamer wil dat de wetenschappelijke studies die worden gebruikt wanneer nieuwe soorten landbouwgif worden toegelate...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief