Motie Van Esch over de kwaliteit en de hoeveelheid beschikbare data in het mili­eu­pres­ta­tie­stelsel verbe­teren


14 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het ministerie ter verduurzaming van de bouw de wens heeft de milieuprestatie van bouwwerken te verlagen naar 0,5 in 2025,

constaterende dat fabrikanten proberen de milieuprestatie van hun bouwproduct zo gunstig mogelijk voor te spiegelen waardoor greenwashing dreigt,

verzoekt de regering de kwaliteit en hoeveelheid beschikbare data in het milieuprestatiestelsel te verbeteren en strikt toezicht te organiseren op de productkaarten en de kwaliteit van het milieuprestatiestelsel,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, BIJ1, Volt, CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan

Tegen

FVD, PVV, BBB, JA21, Van Haga