Partij voor de Dieren bezorgd over aantasting Antarctica


30 maart 2010

Den Haag, 30 maart 2010 – De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld over de effectiviteit van de huidige regelgeving voor de bescherming van Antarctica. Het witte continent, één van de laatste ongerepte plaatsen op aarde, raakt steeds meer in trek bij toeristen en de Partij voor de Dieren vreest voor aantasting van het waardevolle gebied.

De bijzondere klimatologische omstandigheden en de minieme menselijke invloeden in het gebied maken dat de natuur er uniek is. Er is maar een beperkt aantal planten en dieren dat kan overleven op Antarctica. Dit is niet alleen interessant voor wetenschappers, maar lijkt ook steeds meer toeristen te trekken. Het groeiende toerisme heeft zijn weerslag op het landschap; door Australië werd bijvoorbeeld al een landingsbaan voor Airbusvliegtuigen aangelegd. De Partij voor de Dieren vindt het van groot belang dat Antarctica zijn ongerepte karakter behoudt en dat de menselijke aanwezigheid geen nadelige invloed heeft op de natuur, het milieu en de wilde dieren. Kamerlid Esther Ouwehand heeft daarom aan het kabinet gevraagd of de vigerende (inter)nationale regelgeving voldoende waarborgen biedt voor de bescherming van het gebied. Ouwehand: ‘Het gaat om een zeer kwetsbaar en uniek natuurgebied, één van de laatste stukjes wildernis die we hebben. We moeten zorgen dat Antarctica niet hetzelfde lot beschoren is als de rest van de aarde.’

Omdat het continent zo’n teer ecologisch evenwicht kent maar tegelijkertijd voor veel landen interessant is, wordt het gebied beheerd door een stelsel van internationale afspraken. Ook in de nationale wetgeving zijn hierover afspraken opgenomen. De Wet Bescherming Antarctica bepaalt dat voor alle activiteiten die vanuit Nederland in het gebied plaatsvinden, vooraf een vergunning moet worden verkregen. De Partij voor de Dieren heeft de verantwoordelijke ministers om een overzicht gevraagd van het aantal vergunningen dat sinds 2007 is verstrekt, en het soort activiteiten dat dit betrof. Ook wil de partij gegevens over de effecten die het toerisme tot nu toe heeft gehad op het gebied en welk aandeel Nederland daarin heeft. ‘Het is een prachtig gebied. We moeten ervoor waken dat we het niet verpesten, juist doordat we het zo graag willen zien', aldus Ouwehand.

Gerelateerd nieuws

Provinciale Statenleden Utrecht bijeen voor Meat the Truth

Vandaag vertoonde de Partij voor de Dieren de klimaatfilm Meat the Truth aan de leden van de Provinciale Staten van Utrecht...

Lees verder

Partij voor de Dieren zorgt voor aanpak onwettige uiercorrecties

De Partij voor de Dieren heeft bewerkstelligd dat er opgetreden is tegen een dierenartspraktijk die onwettige speencorrecti...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief