Partij voor de Dieren begint schrijf­aktie naar Majesteit tegen hervatting druk/drijf­jacht wilde zwijnen


9 oktober 2005

Amsterdam, 10 oktober 2005 - De Partij voor de Dieren begint een schrijfaktie naar Koningin Beatrix om te protesteren tegen het voornemen van de Koningin om de drukjacht op wilde zwijnen opnieuw in te voeren. De jagermeester van de Koninging schreef een verzoek met die strekking aan het Faunafonds. Het partijcongres van de PvdD heeft gisteren met instemming gereageerd op het organiseren van het maatschappelijk verzet tegen deze dieronvriendelijke houding van het Hof.

Na herhaalde verzoeken van de Kamer kwam in oktober 2001 het toenmalige kabinet met een definitief verbod op de drijfjacht op wilde zwijnen. Het Koninklijk Huis meldde een maand eerder op haar website "vrijwillig" af te willen zien van drijf- en drukjacht omdat die jachtvormen "niet-effectief" zouden zijn. Hiermee werd eindelijk recht gedaan aan het groeiende maatschappelijk verzet tegen dieronvriendelijke praktijken als de jacht. Haaks op deze ontwikkeling ontpopte de nieuwe Nederlandse regering zich een jaar later onder leiding van Balkenende echter als de meest dieronvriendelijke uit de Nederlandse geschiedenis. De dieronvriendelijke kamermeerderheid van CDA, VVD en LPF en de jagende LNV-minister Cees Veerman lijken nu haast te maken met de herintroductie van het favoriete tijdverdrijf van de Koninklijke familie en hun welgestelde relaties. De drijfjacht moet en zal terug, alleen in het belang van de 600 invloedrijke beoefenaars ervan die nu zijn aangewezen op buitenlandse jachtreizen. De Partij voor de Dieren wil het Hof laten zien dat het verzet tegen de plezierjacht vele malen groter is dan onze volksvertegenwoordiging doet vermoeden. De partij roept iedereen op een brief te versturen aan H.M. de Koningin, om haar vriendelijk doch nadrukkelijk te verzoeken te stoppen met het laten doden van weerloze en onschuldige dieren. Een voorbeeldbrief aan Hare Majesteit is te vinden op www.partijvoordedieren.nl

Gisteren heeft het vierde partijcongres van de Partij voor de Dieren plaatsgevonden in Driebergen. Het Congres besloot af te zien van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. De PvdD heeft weliswaar een ruim toereikend kiezerspotentieel in een groot aantal steden (EU verkiezingen 2004 Amsterdam en Vlissingen 6,4%, Haarlem 6,0%, Rotterdam 5,4%, Zandvoort 8,1%) om deelname te rechtvaardigen, maar het Congres gaf er de voorkeur aan de landelijke doorbraak van de partij prioriteit te geven boven te snelle lokale vertegenwoordiging. Vrijwel unaniem besloot het Congres daarom alle inzet te concentreren op de verkiezingen voor Provinciale Staten en Tweede Kamer in 2007.

Een artikel over herinvoering van de drijfjacht is te lezen op de opiniepagina. Klik hier voor de protestbrief aan de Koningin.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief