Ouwehand stelt Kamer­vragen over kalver­stremsel in Mars, Milky way, Snickers, Twix


15 mei 2007

Den Haag, 16 mei 2007 - Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft kamervragen gesteld over het bericht dat chocoladeproducten van Masterfoods in Engeland stremsel bevatten dat afkomstig is uit de magen van dode kalfjes.

In Engeland is verontwaardigd gereageerd op het bericht dat in chocoladesnacks van Masterfoods sinds kort stremsel uit kalvermagen gebruikt wordt. Esther Ouwehand wil van de ministers van LNV, VWS en EZ weten of ook in Nederland verkochte snacks stremsel of andere dierlijke ingrediënten kunnen of mogen bevatten zonder dat dit voor de Nederlandse consument duidelijk wordt op het etiket. Ook vraagt Ouwehand om een door het ministerie opgestelde ingrediëntenlijst (incl. E-nummers), zodat de herkomst van (dierlijke) ingrediënten voor consumenten duidelijk kan worden.
Een groeiend aantal vegetariërs, veganisten en vleesverlaters heeft behoefte aan duidelijke informatie over de ingrediënten die in voedingsmiddelen gebruikt worden. De Partij voor de Dieren heeft dan ook aan de ministers gevraagd of zij bereid zijn de informatievoorziening rond voedsel meer in overeenstemming te brengen met de informatiebehoefte van de bewuste consument.
In Groot Brittannië heeft de Vegetarian Society consumenten opgeroepen te protesteren tegen het nieuwe ingrediëntenbeleid van Mars/Masterfoods.


Kamervragen:

Vragen van het lid Ouwehand aan de ministers van LNV, VWS en EZ over stremsel in marsrepen en etikettering
d.d. 16-05-2007

  1. Kent u het bericht “Vegaboycot tegen marsrepen” (1) ?

  2. Kunt u aangeven of en hoe vaak het in Nederland voorkomt dat snacks en andere producten ingrediënten van dieren bevatten, zoals i.c. stremsel uit de magen van dode kalveren, zonder dat het etiket dit vermeldt?

  3. Bent u met ons van mening dat er duidelijke productetikettering zou moeten komen ten behoeve van mensen die geen dierlijke producten wensen te consumeren? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze zou u daar invulling aan willen geven?

  4. Bent u bereid een lijst van toegestane ingrediënten te publiceren waarvan bekend is dat die afkomstig kunnen zijn van levende of gedode dieren (incl. E-nummers)? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze zou u daar invulling aan willen geven?

  5. Bent u bereid in de informatievoorziening rond voedsel in algemene zin, meer dan nu het geval is, rekening te houden met het snel groeiende aantal vegetariërs, veganisten en vleesverlaters in ons land? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze zou u daar invulling aan willen geven?

1) Vegaboycot tegen marsrepen

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief