Ouwehand roept regering ter verant­woording


5 oktober 2011

Op initiatief van de Partij voor de Dieren komt er een debat over het doelbewust omzeilen van de milieuregels rond het asbestschip de Otapan. Esther Ouwehand vindt het een zeer ernstige zaak dat ambtenaren actief de wetgeving blijken te hebben geschonden, zodat de export van het schip vol met gevaarlijk asbest naar Turkije mogelijk werd. De Kamer schaarde zich achter haar verzoek om zowel staatssecretaris Atsma (Milieu) als minister Opstelten (Justitie) hierover met spoed ter verantwoording te roepen.

De met asbest vervuilde tanker Otapan werd in 2006 vanuit Amsterdan voor sloop naar Turkije versleept. Nadat Greenpeace alarm sloeg over de veel grotere hoeveelheid asbest dan in de officiële documenten was vermeld, weigerden de Turkse autoriteiten het schip toe te laten. Dinsdag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat nota bene milieuambtenaren hebben aangestuurd op overtreding van de milieuregels. De Nederlandse overheid had er belang bij om het schip te kunnen dumpen in Turkije en zo zelf kosten voor sanering te kunnen uitsparen. Om dat te bewerkstelligen werd er gelogen over de bestemming van het schip. Ook bleek het 77 keer meer asbest te bevatten dan op de documenten was ingevuld.

Omdat Turkije door toedoen van Greenpeace achter de waarheid kwam en het schip weigerde, moest de Nederlandse staat de Otapan uiteindelijk toch zelf schoonmaken, wat 5 miljoen euro kostte.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn de documenten opzettelijk onjuist ingevuld, met medewerking van het ministerie, om zo de wetgeving te kunnen omzeilen. Het OM spreekt van strafbare feiten; sluikhandel en valsheid in geschrifte. Toch spant het OM geen rechtszaak aan. Reden daarvoor is dat de beslissing individuele ambtenaren vanwege de grote verwevenheid niet valt aan te rekenen en dat de Staat niet kan worden vervolgd omdat deze hiervoor immuniteit heeft volgens het OM. De Partij voor de Dieren plaatst vraagtekens bij de seponering van deze ernstige zaak. “Het kan niet zo zijn dat de overheid bewust de regels schendt, waardoor gezondheid van mens en milieu in gevaar komen, en dat daar vervolgens geen gevolgen aan worden verbonden,” vindt Esther Ouwehand. “Daar komt bij dat toenmalig staatssecretaris van Milieu Pieter van Geel (CDA), verantwoordelijk voor het afgeven van de export-vergunning van de Otapan, de Kamer destijds onvolledig en onjuist geïnformeerd. Een doodzonde in de politiek.”

Het Algemeen Overleg over de Otapan zal worden gehouden op 12 oktober, van 11.15 tot 13.15 uur

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief