Ouwehand: "Minder dieren, minder mest, minder problemen"


30 september 2013

De Partij voor de Dieren is tegen de wet waarmee staatssecretaris Dijksma het mestoverschot in Nederland zegt aan te gaan pakken. In plaats van een aanpak bij de bron, namelijk een forse vermindering van het aantal dieren in de veehouderij, kiest Dijksma ervoor de veestapel nog verder te laten groeien. Dit terwijl de problemen op het gebied van dierenwelzijn, milieu, natuur en volksgezondheid nu al niet op te lossen zijn, schetste Esther Ouwehand bij de behandeling van de nieuwe mestwet in de Kamer. De enige route naar een gezonde veehouderij is een krimp van de veestapel en stimulering van grondgebonden landbouw met dieren in de wei.

Nederland houdt het meeste aantal dieren per oppervlakte ter wereld, en heeft daardoor een heel groot mestoverschot. Per jaar produceert Nederland 71 miljoen kilo aan mest, 4.000 kilo per Nederlander. De landbouwgrond kan zoveel mest niet verwerken, waardoor schadelijke stoffen doorsijpelen naar het grondwater. Ook komt mest in het oppervlaktewater terecht, wat zeer schadelijk is voor de natuur en onze gezondheid. Bovendien moeten dieren het hele jaar op stal worden gehouden om de enorme hoeveelheid mest te kunnen verwerken in grote installaties.

Staatssecretaris Dijksma stelt voor om het plafond voor de hoeveelheid mest die Nederland mag produceren, los te laten. De Partij voor de Dieren vindt dit een slecht plan. Ook kleine agrarische gezinsbedrijven vrezen de nog verdere schaalvergroting die het gevolg zal zijn van de nieuwe wet. Esther Ouwehand: “Afschaffing van het mestplafond betekent nóg meer megastallen. Ook zullen nog meer dieren het hele jaar op stal staan. Bovendien bezorgen de mestverwerkingsinstallaties de omwonenden hoofdpijn door de continue stankoverlast die ze afgeven. De installaties brengen ook nog eens groot ontploffingsgevaar met zich mee. Veel burgers verzetten zich al tegen de komst van mestvergisters in hun buurt.”

De Partij voor de Dieren wil het mestprobleem bij de bron aanpakken. Het plafond voor de hoeveelheid mestproductie moet niet worden afgeschaft, maar juist uitgebreid zodat ook koeien, kalveren, geiten en schapen eronder vallen. De veestapel zal in zijn geheel moeten krimpen, waardoor alleen nog een verantwoorde hoeveelheid mest op de Nederlandse landbouwgronden wordt gebruikt.

De Partij voor de Dieren vindt ook dat grondgebonden veehouderij, waarbij dieren buiten kunnen lopen, wordt bevoordeeld ten opzichte van veehouderij waarin de dieren het hele jaar op stal worden gehouden. Daarnaast wil de partij kleine bedrijven beschermen door een maximum te stellen voor het aantal kilogram fosfaat en stikstof dat een bedrijf mag produceren.

Esther Ouwehand: "Achter elk pak melk staan vier pakken stront. Als je die iedere keer mee naar huis zou moeten nemen als je boodschappen doet, zie je pas goed hoe groot de belasting is die de veeindustrie afwentelt op de maatschappij."

Ouwehand heeft in het debat ook gepleit voor een verbod op mestvergisters. Mestvergisters zijn geen duurzame oplossing voor het mestprobleem, maar juist een grote bedreiging voor de volksgezondheid, het milieu en de voedselzekerheid.

Bekijk of lees hier de bijdrage van Esther Ouwehand bij het debat over de meststoffenwet.

Amendement Ouwehand: “varkensmestproductierecht” in plaats van “varkensrecht”

Motie Ouwehand: mestoverschot bij de bron aanpakken en het sluiten van kringlopen centraal stellen

Motie Ouwehand: verbied mestvergisters

Motie Ouwehand: handhaaf mestproductierechten, ook voor rundvee

Gerelateerd nieuws

Gesprek met Dijsselbloem: Thieme bepleit radicale koerswijziging

In het open gesprek waarvoor de oppositiepartijen zijn uitgenodigd op het ministerie van financiën, zal de Partij voor de Die...

Lees verder

Kamer steunt PvdD: Europees importverbod teerzandolie

De regering moet zich sterk maken voor een Europees importverbod op de zeer vervuilende teerzandolie uit onder andere Canada....

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief