Kamer steunt PvdD: Europees import­verbod teer­zandolie


10 oktober 2013

De regering moet zich sterk maken voor een Europees importverbod op de zeer vervuilende teerzandolie uit onder andere Canada. De Partij voor de Dieren dringt al langer aan op maatregelen tegen deze brandstof, omdat de winning ervan gepaard gaat met grootschalige natuurvernietiging en landroof. Vandaag schaarde een Kamermeerderheid zich achter het pleidooi van Esther Ouwehand om de Europese grenzen te sluiten voor teerzandolie. Haar motie werd gesteund door PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en 50+.

De winning van teerzandolie vormt een aanslag op ecosystemen. Om het teerzand op te kunnen graven wordt op grote schaal bos gekapt en water en grond vervuild. Teerzandolie is vanwege de hoge CO2-uitstoot nog veel schadelijker voor het klimaat dan andere brandstoffen. Bovendien verwoest de oliewinning de leefgebieden van inheemse First Nations gemeenschappen. Mensen worden van hun land verdreven en worden ziek van de zware metalen en chemicaliën die in de hele voedselketen terug te vinden zijn. Deze verontreiniging veroorzaakt een extreem hoog aantal kankergevallen onder de lokale bevolking.

Esther Ouwehand: “We maken mensen en hun leefomgeving letterlijk ziek voor onze verslaving aan brandstof. Ik ben blij dat een Kamermeerderheid nu met ons vindt dat natuur en gezondheid belangrijker zijn dan de winsten van de teerzandindustrie. Nu nog doorpakken op andere vuile brandstoffen zoals schaliegas.”

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief