Opnieuw tien­tallen aan stukken gesneden bruin­vissen gevonden op het strand


5 maart 2009

Sinds 1 januari zijn op het strand van Texel extreem veel dode bruinvissen aangespoeld. Een groot deel ervan is aan stukken gesneden. Dat meldt Ecomare, het centrum voor wadden en Noordzee.

De laatste jaren was het aantal gestrande bruinvissen (kleinste walvis/dolfijn in de Noordzee, ongeveer 1,5 meter lang) dieren al hoog, 46 in 2008. In de eerste twee maanden van dit jaar zijn het er al meer dan twintig. In 2008 zijn er in dezelfde periode vijf gevonden. Ronduit alarmerend is het feit dat meer dan de helft van de kadavers met messen is bewerkt. De meeste kadavers zijn doormidden gesneden. Ook zijn losse stukken staart, losse koppen, stukken romp en vinnen gevonden. Daardoor is het niet goed mogelijk het exacte aantal dode gestrande dieren te tellen.

Nog nooit in de tientallen jaren dat Ecomare de op Texel gestrande walvisachtigen bijhoudt, zijn er zoveel bruinvissen in twee maanden gevonden. Ook zijn er nooit zoveel bewerkt met messen. Zowel de dierverzorgers die de kadavers van het strand halen als de conservator die ze onderzoekt en registreert, zijn geschokt: “Vaak zijn bruinviskadavers niet vers. Ze kunnen vreselijk stinken en er allerminst fraai uitzien. Wij zijn daaraan wel gewend. Maar de kadavers van de afgelopen maanden waren vers, het leken gezonde dieren. Ze stonken niet, maar ze zijn aan flarden gesneden en ronduit walgelijk om te zien.”

De bruinvissen die aan stukken zijn gesneden, zijn waarschijnlijk doodgegaan doordat ze in een visnet verstrikt zijn geraakt. Bruinvissen zijn zoogdieren, kunnen onder water niet ademen en verdrinken dan in het net. Het vermoeden bestaat dat staand-want visserij de meest bedreigende vismethode is en niet de visserij met gesleepte vistuigen. Ecomare dringt, samen met oa. NIOZ en Wageningen-Imares, aan op snelle actie van de overheid, om deze officieel beschermde prachtige zeezoogdieren te redden.

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over de forse toename van het aantal bruinvissen dat zwaar verminkt op de Nederlandse stranden wordt aangetroffen. Begin 2007 bracht de partij de bijvangst en mutilatie van bruinvissen al onder de aandacht van de minister. Dat leidde tot een onderzoek naar de bijvangst in de Nederlandse visserij. De Partij voor de Dieren dringt bij voortduring aan op maatregelen om een einde te maken aan de enorme bijvangst die zich bij verschillende visserijvormen voordoet. Zo pleit de partij voor een verbod op het plaatsen van netten in de kuststrook.

Eind vorig jaar werd opnieuw melding gemaakt van de vondst van stukgesneden bruinvissen. De Partij voor de Dieren heeft daar Kamervragen over gesteld, maar de minister heeft die vragen nog niet beantwoord. De partij zal de minister aanvullende vragen stellen over de nieuwe strandingen en de toename van aan stukken gesneden bruinvissen die door Ecomare is geconstateerd. In de loop van deze maand zal de partij de kwestie wederom aan de orde stellen in een debat met minister Verburg.Zie ook www.walvisstrandingen.nl

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief