Opnieuw motie om Morgan te redden


12 oktober 2011

Staatssecretaris Bleker denkt dat het veroordelen van orka Morgan tot een leven in een attractiepark het beste vooruitzicht is die hij het dier kan bieden. Dat voert hij aan als motivatie voor het opnieuw verlenen van een vergunning aan het dolfinarium om orka Morgan te vervoeren naar dierenpark Loro Parque op Tenerife. In haar wens alsnog te voorkomen dat het dier de rest van haar leven moet slijten in een veel te kleine betonnen bak diende Esther Ouwehand een motie in die ervoor moet zorgen dat de regering inzet op terugkeer naar het wild.

Reden voor de commotie is dat staatssecretaris Bleker het Dolfinarium opnieuw toestemming gaf om Orka Morgan te verhuizen naar het omstreden Loro Parque op Tenerife. Eerder dit jaar deed de staatssecretaris dat ook al, maar de rechter oordeelde dat Bleker Morgans terugkeer naar de zee niet voldoende had onderzocht.
Daarnaast heeft hij geen uitvoering willen geven aan de motie Ouwehand om het Dolfinarium op te dragen alle gegevens over de orka openbaar te maken en zo onafhankelijk onderzoek mogelijk te maken.

Orka Morgan werd een jaar geleden verzwakt uit de Waddenzee gevist door het Dolfinarium die het dier wilde verzorgen. De Partij voor de Dieren wil dat het zeezoogdier wordt teruggezet in de natuur, zodat de jonge vrouwtjesorka een kans krijgt om naar haar familie terug te keren of zich aan te sluiten bij een andere groep. Het welzijn van orka's in amusementsparken is erg omstreden. Wetenschappers wijzen erop dat orka’s in gevangenschap veel stress ervaren waardoor ze agressief gedrag vertonen. In Loro Parque hebben verschillende incidenten plaatsgevonden waarbij trainers zijn aangevallen door de orka's. Een van de trainers overleefde zo'n aanval niet. Hoewel Bleker aangeeft het helemaal niets te vinden dat orka’s in bassins worden gehouden, verkiest hij voor het dier een leven in gevangenschap, boven de kans op een succesvolle vrijlating.

De Partij voor de Dieren heeft zich steeds ingespannen voor Morgans welzijn en haar terugkeer naar de vrije natuur. Een orka in het wild legt gemiddeld 128 kilometer per dag af en duikt tot 30 meter diep. Internationale, onafhankelijke wetenschappenlijk onderzoekers stellen dat orka’s eenvoudig weg niet geschikt zijn om in gevangschap te houden. De huisvesting van deze grote zeezoogdieren in de amusementsparken is ongeschikt en leidt tot gezondheidsproblemen, gestoord gedrag en aanmerkelijk jonger sterven dan hun soortgenoten in het wild. Orka’s in gevangenschap worden zelden ouder dan 20 jaar, terwijl zij in het wild wel 50 tot 80 jaar oud kunnen worden. Rapportages over fokprogamma’s van orka’s in gevangenschap maken melding van miskramen en doodgeboortes en het overlijden van de moeders tijdens de zwangerschap.

Internationale, onafhankelijke wetenschappers hebben samen met de Orka Coalitie een plan van aanpak opgesteld om de Orka gefaseerd terug te zetten in de natuur. Deskundigen hebben al een orkafamilie bij Noorwegen gevonden waarvan het stemgeluid overeenkomt met dat van Morgan. De Partij voor de Dieren vindt dat alles op alles gezet moet worden om de orka haar vrijheid terug te geven. De motie werd bij de stemmingen alleen gesteund door de SP en de Partij voor de Dieren. Een rechtsgang is nu nog de enige manier om te voorkomen dat de orka wordt verscheept naar Tenerife. De Orka Coalitie probeert dit nog voor elkaar te krijgen.

Moties:
Motie over vrijlaten Morgan: https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/moties/i/1268
Motie voor de garantie dat Morgan haar leven niet hoeft te slijten in een dolfinarium: https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/moties/i/1192
Motie om het dolfinarium op te dragen de gegevens over orka Morgan openbaar te maken: https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/moties/i/1193

Kamervragen:
Vragen over onterecht verleende vergunning voor verhuizing orka Morgan: https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/2296
Vragen over het plan van het Dolfinarium om orka Morgan te verhuizen naar Loro Parque op Tenerife: https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/2272
Vragen over geheimhouding van gegevens over de opgevangen orka Morgan door het Dolfinarium: https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/2204
Vervolgvragen over het terugplaatsen van orka Morgan: https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/2154

Vragen over het terugplaatsen van orka Morgan: https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/2031

Gerelateerd nieuws

Einde aan jachtprivileges Hof

De Groene Draeck, vliegreizen en voor de lol met buitenlandse gasten dieren doodschieten. De hobby’s van onze Koninklijke f...

Lees verder

Bouwstop kolencentrale Eemshaven geëist

De Partij voor de Dieren eiste in een debat met staatssecretaris Bleker van Landbouw dat hij de bouw van de kolencentrale in ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief