Bouwstop kolen­cen­trale Eemshaven geëist


13 oktober 2011

De Partij voor de Dieren eiste in een debat met staatssecretaris Bleker van Landbouw dat hij de bouw van de kolencentrale in de Eemshaven per direct stillegt. Deze kolencentrale brengt onaanvaardbare gevolgen mee voor de natuur en de dieren in het kwetsbare Waddengebied.

Donderdagochtend vergaderde de Tweede Kamer op initiatief van de Partij voor de Dieren over de vergunningverlening van de kolencentrale in de Eemshaven. Eind augustus vernietigde de Raad van State de natuurvergunning van de kolencentrale van Essent in de Eemshaven. De vergunning was afgegeven zonder dat goed in kaart was gebracht wat de gevolgen van deze vervuilende centrale zijn voor het unieke ecosysteem van de beschermde Waddenzee en de monding van de Eems. Gedeputeerde Staten van Groningen (GroenLinks, D66, PvdA en VVD) hebben eind september besloten de bouw toch toe te staan, en hebben daarvoor een gedoogvergunning afgegeven. Zonder wetenschappelijke onderbouwing van de effecten hiervan op de natuur wordt er momenteel verder gebouwd aan de kolencentrale.

Deskundigen wijzen erop dat (de bouw van) de kolencentrale ernstige gevolgen kan hebben voor het Waddengebied. Zeehonden en bruinvissen kunnen schade oplopen door de bouw, en de natuur op de Duitse Waddeneilanden loopt gevaar door de uitstoot van stikstof door de centrale. Ook de lozing van koelwater kan het kwetsbare ecosysteem in gevaar brengen. Dit is in strijd met de natuurbeschermingsregels waartoe Nederland zich in Europees verband heeft verplicht. Esther Ouwehand: “De bouw van de kolencentrale moet nu meteen stilgelegd worden. Staatssecretaris Bleker is eindverantwoordelijk voor de bescherming van de natuur in Nederland. Hij moet Gedeputeerde Staten van Groningen tot de orde roepen, en ingrijpen om het werelderfgoed van de Waddenzee te beschermen.”

Na afloop van het debat zei Esther Ouwehand: “GroenLinks, D66 en PvdA probeerden hun vuile straatje groen te vegen, maar in Groningen steunen zij gewoon de illegale bouw van de kolencentrale. Zo wordt het voor Bleker wel erg makkelijk om de verantwoordelijkheid af te schuiven op de provincie. Daarmee is de unieke Waddennatuur letterlijk het lijdend voorwerp van gebrek aan politieke ruggegraat. Stuitend”.

Esther diende twee moties in om de bouw van de kolencentrale stil te leggen en definitief af te blazen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief