Oosten­rijkse dieren­be­schermers zonder aanklacht al drie weken vast


11 juni 2008

Op 21 mei heeft de Oostenrijkse politie een inval gedaan in het kantoor en de huizen van leden van de dierenbeschermingsorganisatie ‘Verein gegen Tierfabriken’ (VGT). Bij de inval werden de aanwezige dierenbeschermers met wapens bedreigd en zonder aanklacht in hechtenis genomen. Inmiddels zitten zij al drie weken vast en is nog steeds geen aanklacht opgesteld door de Oostenrijkse justitie.

De Partij voor de Dieren heeft vandaag Kamervragen gesteld aan minister Verhagen van Buitenlandse Zaken over deze kwestie. De partij heeft gevraagd om opheldering en een feitenonderzoek en ze weten of de minister bereid is om de Oostenrijkse regering aan te spreken op de geconstateerde schendingen van mensenrechten.

De dierenbeschermers van de VGT worden vastgehouden onder de verdenking lid te zijn van een criminele organisatie, maar daarvoor is geen concrete bewijslast aangevoerd. Ook worden de dierenbeschermers niet in staat gesteld om te praten met een vertrouwenspersoon. De directeur van de organisatie, Martin Balluch, is in hongerstaking gegaan en wordt momenteel onder dwang gevoed. Hij eist dat er of een aanklacht tegen hem wordt ingediend of dat hij wordt vrijgelaten.

Amnesty International neemt deze zaak zeer serieus en heeft inmiddels een verklaring afgegeven waarin zij ingaat op de onrechtmatige handelswijze van de Oostenrijkse overheid. Amnesty benadrukt dat het recht van meningsuiting is geschonden door dierenbeschermers zonder verklaring te betitelen als leden van een criminele organisatie.

Dierenbeschermer Martin Balluch strijdt al jaren voor een beter dierenwelzijn in Oostenrijk. Mede dankzij die inzet heeft Oostenrijk een vooruitstrevend dierenwelzijnsbeleid in vergelijking met andere Europese landen. Zo is het houden van dieren voor bont daar al verboden en mogen circussen geen wilde dieren houden. Mensen die strijden voor de vrijlating van Balluch stellen dat het succes van de beweging vijanden heeft gemaakt in de bio-industrie en dat die er alles aan zouden doen om de organisatie monddood te maken. Balluch schreef enkele maanden geleden: ‘op het moment dat politici je neer kunnen zetten als een terrorist en dat mensen hen ook nog geloven heb je de strijd verloren’.

Ook in Nederland staat de vrijheid van meningsuiting onder druk en neemt de stigmatisering van mensen die opkomen voor de belangen van dieren zorgwekkende vormen aan. Waar het kabinet formeel op het standpunt staat dat dierenrechtenactivisme niet onder de noemer 'terrorisme' kan worden geschaard, werd eind vorig jaar in Postbus 51-spotjes op radio en tv het tegendeel gesuggereerd. Vorige week werd in Zaandam voor de vierde maal op rij een demonstratie opgebroken van dierenrechtenactivisten die folders uitdeelden aan winkelend publiek. Binnenkort behandelt de Kamer een nieuwe wet die gericht is op het aanpakken van voetbalvandalisme en overlast. De wet leunt sterk op onderdelen uit de omstreden antiterreurwet, die mogelijk maakt dat personen zonder reële verdenking of tussenkomst van de rechter kunnen worden vastgezet. Op aandringen van CDA en VVD zal de wet ook van toepassing worden verklaard op dierenrechtenactivisten.

Klik hier voor de Kamervragen over de arrestatie van de Oostenrijkse dierenbeschermers.

Meer informatie:
Website Verein Gegen Tierfabriken: www.vgt.at
Artikel in Victor Schonfeld in The Guardian


Protest tegen het willekeurige politieoptreden
tegen dierenbeschermers

Zie ook de bijdrage van de Partij voor de Dieren aan het algemeen overleg dierenrechtenactivisme van 16 april jl.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief