Algemene Reken­kamer geeft dikke onvol­doende aan minister Verburg voor vakken dieren, natuur en milieu


12 juni 2008

Minister van landbouw slaagt er niet in dierenwelzijn en milieu in intensieve veehouderij naar hoger plan te trekken

Den Haag, 12 juni 2008 - De Rekenkamer laat geen spaan heel van het dierenwelzijns- en milieubeleid van minister Verburg van landbouw. De Partij voor de Dieren ziet in het vandaag verschenen rapport een bevestiging van het continue falen van de minister om het welzijn van dieren en het beschermen van onze leefomgeving naar een hoger plan te brengen. De Partij voor de Dieren heeft in Kamerdebatten en moties bij voortduring gewezen op het ontbreken van concrete prestaties en afrekenbare doelen in het dierenwelzijnsbeleid. De minister heeft deze kritiek van de Partij voor de Dieren altijd afgedaan als verschil van mening, maar nu liggen de harde feiten op tafel.

De minister doet te weinig aan het verbeteren van dierenwelzijn en controleert ook niet of er vooruitgang is geboekt, zo stelt de Rekenkamer. Controles om te zien of veehouders de regels naleven worden onvoldoende uitgevoerd en er is geen zicht op het aantal en de ernst van de overtredingen. Wet- en regelgeving om het aantal pijnlijke ingrepen bij dieren te verminderen zoals castratie bij varkens en het kappen van snavels bij kippen is keer op keer uitgesteld. Marianne Thieme: ‘Het rapport van de Rekenkamer is een ware doorbraak. De Rekenkamer toont aan dat de minister een beter dierenwelzijn niet serieus neemt en zich het liefst verschuilt achter halfslachtige initiatieven van de sector die nauwelijks verbeteringen opleveren.’

Ook op het gebied van milieu, waarbij de Rekenkamer heeft gekeken naar de ammoniakuitstoot uit de intensieve veehouderij, scoort het beleid een dikke onvoldoende. Doelstellingen voor 2010 worden nu al niet gehaald en met het verruimen van de melkquota zal de ammoniakuitstoot zelfs stijgen. Natuurgebieden zullen daardoor ernstig aangetast blijven. De Partij voor de Dieren heeft sinds haar intrede in de Kamer keer op keer aandacht gevraagd voor de gebrekkige uitvoering van het ammoniakbeleid en de grote negatieve gevolgen daarvan voor de natuur. Marianne Thieme: ‘De minister zal nu de handschoen op moeten pakken, want de feiten van de Rekenkamer spreken voor zich. Wij zien ons gesterkt in ons pleidooi om het aantal dieren in de bio-industrie drastisch te verminderen. Dat is de enige oplossing om de ammoniakuitstoot op korte termijn te verlagen en de Europese doelstellingen te kunnen halen.’

Op 26 juni debatteert de Kamer met de minister over de duurzaamheid van de intensieve veehouderij. De conclusies uit het rapport van de Rekenkamer zullen daarin een zeer prominente rol spelen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief