Onderzoek wijst uit: weerstand Neder­landse veestapel veel te klein


15 december 2004

(bron nieuwsbericht: NOS)

De Nederlandse veestapel heeft steeds minder weerstand tegen ziektes. De situatie is zo zorgelijk dat het vee binnenkort mogelijk zelfs niet meer is opgewassen tegen alledaagse ziekten. Dat stelt het InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster, een adviesorgaan van de regering, in een rapport dat vandaag aan minister Veerman van Landbouw is overhandigd.

In het rapport staat dat veel koeien, varkens en kippen kasplantjes zijn. Ze worden hun hele leven binnengehouden en met strenge hygiëne en antibiotica beschermd tegen besmettelijke virussen als de varkens- en vogelpest. Het orgaan pleit voor een robuustere veestapel. De leefomstandigheden zouden geleidelijk weer meer natuurlijk moeten worden door de dieren bijvoorbeeld vaker in de wei te laten. Het natuurlijke afweersysteem kan dan worden hersteld. Bijkomend voordeel is dat de veeteelt in achting stijgt, omdat mensen graag vee in de buitenlucht ziet.

Minister Veerman zei naar aanleiding van het rapport dat boeren inderdaad niet te krampachtig met hun dieren moeten omspringen. Hij wil de komende jaren laten onderzoeken hoe het vee een beetje kan wennen aan ziektekiemen, zodat het eigen afweersysteem beter gaat werken.

Onderzoek laat steeds weer zien dat de intensieve veehouderij een door-en-door zieke sector is. Met grote uitbraken van besmettelijke dierziektes als schrijnende dieptepunten. De opeenpakking van miljoenen landbouwhuisdieren in overvolle stallen blijkt al jarenlang op tal van fronten enorme problemen op te leveren. De bio-industrie staat niet alleen op gespannen voet met dierenwelzijn, maar vormt ook een gevaar voor de volksgezondheid en het milieu. De Partij voor de Dieren vindt dat het hoog tijd wordt dat de politiek hiervoor de ogen opent. Het systeem moet zo snel mogelijk op de schop, ten behoeve van dier, mens en milieu!

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief