Kerst­bood­schap Marianne Thieme, voor­zitter PvdD


22 december 2004

Met Kerstmis kijken wij terug naar het afgelopen jaar en vooruit naar wat het nieuwe jaar ons zal brengen. In de traditionele boodschappen van vorsten en premiers staat de mens centraal. Zelden of nooit is er ruimte bij de sprekers voor het welzijn van het dier. Niet vreemd in een samenleving waar de mens centraal staat en klaarblijkelijk zich nog steeds ver verheven voelt boven al die prachtige dieren waarmee wij dienen samen te leven. De Partij voor de Dieren breekt met deze mens gerichte boodschappen en wil graag een boodschap van licht stralen in een tijd waar dieren alleen het donker van de stallen en schuren ziet. De geboorte van het Kerstkind is wat ons betreft juist ook een blijk van respect voor elkaar, voor de ander, of deze nu mens of dier is. Kerst is een periode van bezinning waarbij de rust van het moment misschien wel inspiratie kan geven voor meer mededogen en medelijden met onze medeschepselen in al zijn soorten en vormen

Dagelijks zijn de miljoenen dieren in ons land letterlijk aan het werk voor ons genot. Zij dienen als voedsel, zijn er ter vermaak van velen, geven zieke mensen hoop en maken echt deel uit van het warme nest dat gezin heet. Hoe te betreuren is het dat het dier ruim 2000 jaar na de komst van Christus in dit kader verworden is tot ding of werktuig, met alleen maar een economische waarde voor de mens. Begrippen als eigen waarde, integriteit, respect en barmhartigheid lijken welhaast geen zinvolle betekenis te hebben voor vele mensen die dieren ge- en misbruiken.

In ons land - met premier Balkenende aan het roer – zijn werkelijk donkere, middeleeuws aandoende tijden voor de dieren aangebroken. De lijst van diervijandige maatregelen van dit kabinet bestrijkt vele bladzijden. Een einde aan het langdurige onrecht en een einde aan de grootschalige onderdrukking van het dier lijken niet in zicht te zijn. Het dier is door dit kabinet weer vogelvrij gemaakt. Voormannen en vrouwen in het parlement kijken niet naar het algemene belang; zij maken geen zorgvuldige afwegingen tussen de belangen van dieren en mensen meer. Het pijnlijke proces is zichtbaar geworden waarbij dieren worden geofferd op het altaar van de economie.

Geen wetgeving voor dieren, maar afbreuk van bestaande regelgeving, niet minder dieren beschermd, maar meer dieren vogelvrij, geen overheid die bescherming geeft, maar een overheid die aan de zijlijn toekijkt naar het zinloze geweld dat dieren elke dag weer wordt aangedaan. Hoe pijnlijk is het in dit licht om telkens weer de premier te horen spreken over normen en waarden als zijn kabinet geen enkel initiatief neemt om dieren te beschermen tegen het wrede menselijke gedrag, de onverschilligheid en onwetendheid. Juist het menselijke gedrag in relatie tot het dier zou een groot aandachtspunt moeten zijn in de kruistocht van de premier voor een samenleving met normen en waarden hoog in het vaandel .

We schieten als mens tekort in onze relatie tot het dier. We hebben onszelf vervreemd van de natuur. De Partij voor de Dieren heeft echter oog voor al wat kwetsbaar is: de mens, de natuur, het milieu en het dier. Wij willen het verbond tussen mens en dier herstellen zodat we het dier weer werkelijk recht in de ogen kunnen kijken en niet onszelf met schaamte moeten afkeren van de onschuldige blikken van al die dieren die verschrikkelijk lijden onder al dat verwoestende menselijke geweld. Het geweld tegen het dier is gesystematiseerd en gelegaliseerd: Velen denken dat het zo goed is.

In werkelijkheid zijn we verblind en bedriegen we niet alleen het dier maar ook onszelf. Gelukkig is er een sociale beweging die licht wil brengen voor het dier. Die ook het eigen respect van de mens wil teruggegeven door een andere omgang met al die dieren te bewerkstellingen. De Partij voor de Dieren zal binnen en buiten het parlement met velen van u ook in 2005 opkomen voor al die kwetsbare dieren die het zo hard nodig hebben. Kerstmis, het feest van vrede en rechtvaardigheid roept ook op tot verzoening tussen mensen en dieren. Laat 2005 in dat opzicht een veel beter jaar worden dan al die jaren daarvoor. Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers wens ik u een zeer goed kerstfeest en een prachtig 2005 voor mens en dier.

Mr. Marianne Thieme, voorzitter Partij voor de Dieren

Stuur een PvdD kerst e-card! Klik hier

Jaaroverzicht 2004 in Nederland:

De plezierjacht: Twee miljoen doden

De bio-industrie: 450 miljoen doden

Visserij en viskwekerijen: 3 miljard doden

De bontindustrie: 3,5 miljoen doden

Proefdieronderzoeken: 750.000 doden

Asielen: 70.000 honden en katten en tienduizenden andere huisdieren

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief