Opinie: Omgekeerd Bambi denken


3 december 2007

ROC Aventus uit Apeldoorn speelt wel een heel doorzichtig zorgelijk spelletje. Zij ligt door PINK!, de jongerenorganisatie van Partij voor de Dieren onder vuur, omdat zij samen met een restaurant, wildhandelaren en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging de Nederlandse plezierjacht promoot door een Nationale Wildacademie op te zetten. Uit onderzoek van Blauw Research in opdracht van de Dierenbescherming blijkt dat 65% van de Nederlanders van mening is dat jagers niet het recht hebben om te oogsten uit de natuur en slechts 27% van de Nederlanders vindt dat de jacht een 'lekker stukje vlees oplevert'. Jagers daarentegen grijpen maar al te graag hun kans om op scholen het zogeheten omgekeerde-Bambi-verhaal te vertellen: hoe zielig het is om dieren niet dood te schieten. PINK! heeft ROC Aventus in een brief gevraagd hoe zij haar leerlingen kan opzadelen met een zo beladen thema als de jacht. PINK! maakt zich zorgen over de toenemende invloed van jagersverenigingen op scholen nu de maatschappelijke kritiek op deze barbaarse levensstijl toeneemt. Dat ROC Aventus de door PINK! op 22 november verzonden brief doodleuk negeert en zelfs tegenover een journalist van de Stentor verklaart daar niets van af te weten (Stentor Apeldoorn e.o., 1-12-'07), laat zien dat de jagers ook ROC Aventus in hun vizier hebben.

Tom Sprangers, bestuurslid PINK! (Jongerenorganisatie Partij voor de Dieren). Opinieartikel gepubliceerd in de Stentor Apeldoorn e.o. op 10 december 2007

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief