Partij voor de Dieren: kabinet moet stig­ma­ti­se­rende terro­ris­me­s­potjes terug­trekken


29 november 2007

De Partij voor de Dieren heeft grote bezwaren tegen de nieuwe mediaspotjes die het kabinet heeft ontwikkeld in het kader van de campagne ‘Nederland tegen terrorisme’. Op radio, televisie en internet worden mensen die op willen komen voor dieren onterecht afgeschilderd als potentiële terroristen.

Formeel geeft het kabinet bij herhaling toe dat dierenrechtenactivisme niet onder de noemer terrorisme geschaard kan worden. Ook op de Europese en VN-lijsten van terroristische organisaties, waar Nederland haar beleid mede op baseert, komen dierenrechtenorganisaties niet voor. En de AIVD concludeerde onlangs nog dat van een terroristische dreiging vanuit het dierenrechtenactivisme geen sprake is. Een overheidscampagne waarin het tegendeel wordt gesuggereerd kan dan ook op geen enkele manier worden verdedigd.

In de brief die het kabinet op verzoek van de Partij voor de Dieren naar de Kamer heeft verstuurd schrijven de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken dat de nadruk ligt op het voorkomen van radicalisering. In de campagne wordt echter nadrukkelijk gesteld dat wordt getracht ‘te voorkomen dat iemand terroristische ideeën krijgt’. Nádat in de spots is gesproken over ‘radicale figuren’ met ‘soms extreme ideeën over dierenrechten’.

De Partij voor de Dieren vindt dat de strijd voor de rechten van dieren binnen de grenzen van onze rechtsstaat moet worden gevoerd. Het gebruik van geweld is nimmer geoorloofd. In een zuivere discussie over de geweldsincidenten binnen het dierenrechtenactivisme is het echter van belang voor ogen te houden dat er een groot verschil bestaat tussen vermeende radicale ideeën en terrorisme. En tussen activisme en gewelddadig activisme. Of het nu gaat om dierenrechten, mensenrechten, geloof of politiek.

De Partij voor de Dieren vindt het ontoelaatbaar dat de rijksoverheid alle dierenbeschermers in het verdachtenbankje van het terrorisme zet, terwijl daar geen enkele grond voor bestaat. De partij heeft verzocht om een spoeddebat over de kwestie, maar kreeg daarvoor geen steun van de andere fracties in de Tweede Kamer. Intussen worden mensen die dieren een beter leven gunnen in een grootschalige mediacampagne gestigmatiseerd en wordt de onterechte angst voor dierenrechtenactivisten in de samenleving gevoed.

Lees hier ons persbericht van 28 november.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief