Eerste Neder­landse klimaatfilm ‘Meat the Truth’ gepre­sen­teerd in Tusch­inski


10 december 2007

De Nicolaas. G. Pierson Foundation heeft vandaag in Tuschinski de eerste Nederlandse klimaatfilm gepresenteerd. De film, die wordt gepresenteerd door Marianne Thieme, vormt een aanvulling op eerdere klimaatfilms die de grootste oorzaak van de opwarming van de aarde buiten beschouwing lieten. Tal van wetenschappelijke rapporten van onder meer het World Watch Institute, de Wereld Voedsel Organisatie van de Verenigde Naties, het Profetas onderzoek waarbij verschillende Nederlandse universiteiten betrokken waren, het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) , zijn door onderzoekers van NGPF en Vrije Universiteit vertaald naar conclusies die ook voor kinderen goed te begrijpen zijn. Omdat kinderen het meest belanghebbend zijn bij klimaatbescherming. De film werd geproduceerd door Claudine Everaert en Gertjan Zwanikken.

Voor de documentaire Meat the Truth, waarin Marianne Thieme de samenhang presenteert tussen het broeikaseffect en de veehouderij, zijn opnamen gemaakt in Washington, Norfolk, Seattle en Amsterdam. Aan de film is meegewerkt door Georgina Verbaan, Antonie Kamerling, Karen van Holst Pellekaan, Yvonne Kroonenberg, Mensje van Keulen, Henk Schiffmacher, Dolf Jansen,Giel Beelen, Lousewies van der Laan, Wim.T.Schippers, Harry Aiking, Wayne Pacelle, Matt Prescott, Howard Lyman en vele anderen.

De Nicolaas G.Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, heeft ervoor gekozen de best beschikbare wetenschappelijke informatie van dit moment te bundelen en via een film te vertalen naar een groot publiek. De film vormt een erratum op eerdere klimaatfilms, die wel het probleem rond de opwarming van de aarde overtuigend op de kaart zetten, maar één van de grootste oorzaken daarvan, onbenoemd lieten. In de film wordt duidelijk dat de veehouderij wereldwijd een veel grotere oorzaak is van de opwarming van de aarde dan alle auto’s, vrachtwagens,vliegtuigen en schepen samen. Eén melkkoe blijkt net zoveel broeikasgas uit te stoten als 4,5 auto’s. Ook de invloed van de veehouderij op waterschaarste en ongelijke verdeling van het voedsel komt aan de orde. Aan het slot van de film worden werkbare oplossingen aangereikt om de klimaatverandering tegen te gaan, op het niveau van individuele consumenten.

Die oplossingen zijn doorgerekend door onderzoekers van de VU en maken duidelijk hoe eenvoudig de uitstoot van broeikasgassen kan worden teruggedrongen in grote hoeveelheden. Een voorbeeld: wanneer alle Nederlanders zouden besluiten 3 dagen per week geen vlees te eten, zou dat de hoeveelheid broeikasgassen in ons land reduceren op een soortgelijke wijze als wanneer 3 miljoen auto’s van de Nederlandse wegen gehaald zouden worden. Zelfs wanneer Nederlanders slechts 1 dag minder vlees zouden eten, zou dat een groot verschil maken voor het Nederlandse klimaatbeleid. Alle klimaatdoelstellingen van de Nederlandse regering voor particuliere huishoudens zouden er in één klap mee gerealiseerd worden.

De film zal komend voorjaar voor het publiek te zien zijn in bioscopen en filmhuizen en daarna op DVD worden uitgebracht. Nog voor de presentatie is er al belangstelling getoond voor een internationale versie voor bioscopen in de Verenigde Staten en Australië. Afgelopen week besteedde de grootste krant van Argentinië, La Nacion, al aandacht aan de documentaire in een paginagroot artikel.

De Nicolaas.G.Pierson Foundation hoopt met de film een bijdrage te leveren aan een maatschappelijke discussie over een meer plantaardige en dus ook diervriendelijker samenleving. Tevens beoogt de stichting met de film een etalage te vormen voor belangwekkende wetenschappelijke rapporten over veehouderij en klimaat, die voor het grote publiek te ontoegankelijk zijn gebleken.

Gerelateerd nieuws

Opinie: Omgekeerd Bambi denken

ROC Aventus uit Apeldoorn speelt wel een heel doorzichtig zorgelijk spelletje. Zij ligt door PINK!, de jongerenorganisatie va...

Lees verder

Melkveehoudersvakbond moet boerenverstand gebruiken

Een opinieartikel van ir. Natasja Oerlemans en drs. Karen Soeters (Nicolaas G. Pierson Foundation) De film Meat the Truth is ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief